Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Fältbiologerna blir fler

Fältbiologerna kämpar för att skydda miljö och natur, här vid en aktion i Almedalen mot gruvbrytning. Foto: Fältbiologerna

Fältbiologerna blir fler

Under det senaste året har Fältbiologerna växt rekordmycket. Nya klubbar har startats, ett program för miljörättvisa antagits och en kampanj mot artdöden lanserats.

Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund, har utvecklats rejält det senaste året. Sedan pandemins början har 15 nya klubbar startats i landet, från Malmö till Kiruna. I år antog de ett program för miljörättvisa som innebär att de jobbar för urfolks rättigheter, nedmontering av patriarkatet och en ekonomisk omfördelning.

– Vi hoppas att det ska inspirera många fler miljöorganisationer till att jobba mer med dessa frågor, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna.

Kampanj ”Stoppa artdöden”

Ordförande Leo Rudberg. Foto: Alex Fälting

Nyligen lanserade Fältbiologerna en ny kampanj, Stoppa artdöden, som pågår hela året med bland annat fredliga aktioner och inventeringar av hotade naturområden.

– Fältbiologerna vill protestera mot massutrotningen av arter, den största sedan dinosaurierna dog ut. Men den här gången är det inte en asteroid som bär skulden utan vårt ekonomiska system, säger Leo Rudberg.

”Mordplats Gräsmatta” är kampanjens första aktion som kommer genomföras på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

– Med glimten i ögat vill vi visa på hur skadliga många moderna typer av markanvändning är. Gräsmattorna blir ett symptom för det ekonomiska systemet och är ofta halvdöda ytor som borde bli levande blomsterängar i stället. Men det är bara en inkörsport till att lyfta de större och allvarligare problemen som den svenska skogsskövlingen och gruvbrytningen.

I sommar kommer Fältbiologerna inventera hotade skogar, och den 6 juni inträffar Stora lupinbekämpardagen där de kommer delta i arbetet med att rensa bort den invasiva växtarten. Den 23 maj, dagen efter “Mordplats Gräsmatta”, anordnas ett nationellt artrally där alla Fältbiologer kan utmana varandra i att se så många arter som möjligt under tolv timmar.

– Fältbiologerna är ju både ute i naturen och inne i miljödebatten, så det är rimligt att protestera ena dagen och nörda arter den andra.

Aktion mot avverkning

Blockaden mot Sveaskog i Juoksuvaara. Foto: Fältbiologerna

Just nu blockerar Fältbiologer tillsammans med Skogsupproret och samiska aktivister Sveaskogs avverkning av en naturskog i Juoksuvaara, Norrbotten. Blockaden har rent fysiskt stoppat bolaget från att avverka i området i över tio dygn.

– Fältbiologerna står i solidaritet med den samiska kampen mot exploateringen av Sápmi. Sápmis sista naturskogar med mycket höga naturvärden hotas av industrin på många platser. Tillsammans med samiska aktivister och Skogsupproret har vi nu på ett fredligt sätt stoppat Sveaskogs maskiner i flera dagar.

Ett tiotal Fältbiologer är på plats vid blockaden och Leo Rudberg berättar att många fler stöttar hemifrån med samordning, digitalt kampanjande och ekonomiska bidrag.

– Huvudsyftena med blockaden är att stoppa artdöden och skydda samiska rättigheter. De sista naturskogarna är dessutom väldigt viktiga kolkällor. Att skövla dem innebär enorma växthusgasutsläpp, och även om det växer upp nya träd och kolet lagras in på några decenniers sikt så har vi inte flera decennier på oss att lösa klimatkrisen, säger Leo Rudberg.

Läs mer om blockaden på Fältbiologernas hemsida.

Läs mer om Fältbiologerna:

Stopp för kalkbrytning i Ojnareskogen
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter