EU-parlamentet vill att företag tar mer ansvar

Bland andra svenska Moderaternas och Kristdemokraternas Europaparlamentariker röstade nej till det nya lagförslaget. Foto: Getty images

EU-parlamentet vill att företag tar mer ansvar

Europaparlamentet har röstat igenom ett lagförslag för att stoppa företag från att förstöra miljön och bryta mot mänskliga rättigheter. Blir lagen verklighet kan företag ställas till svars civilrättsligt och dömas till dryga böter.

I och med att Europaparlamentet den 1 juni ställde sig bakom en lag för att reglera företags ansvar för människor och miljö väntar nu trepartsförhandlingar mellan EU-kommissionen, Ministerrådet och Europaparlamentet. Dessa väntas inledas i början av juni för att sedan löpa vidare under det spanska ordförandeskapet inom EU, juli-december 2023.

Marja Wolpher är sakkunnig för civic space på Naturskyddsföreningen. Hon ser nyheten från parlamentet som mycket god.

– Det är ett mycket välförankrat förslag, som behandlats inte bara i utskottet för rättsliga frågor, utan även i åtta andra utskott. I sista stund lade EPP-gruppen (M-KD-gruppen, reds.anm) fram en rad ändringsförslag så det var in i det sista oklart om förslaget skulle gå igenom, men till slut gick det, säger Marja Wolpher.

Enligt förslaget ska företag på den europeiska marknaden kunna ställas till svars för allvarliga övergrepp på mänskliga rättigheter och miljöförstöring i leverantörskedjan. Det gäller även klimat där det ställs krav på att företagen måste införa klimatplaner i linje med Parisavtalet.

En harmoniserad lagstiftning

Liknande lagar finns redan i Frankrike och några andra länder i EU, men går förslaget igenom blir det för första gången en harmoniserad lagstiftning inom hela unionen. När EU-kommissionen i februari 2022 lade fram sitt förslag till lagen var civilsamhällesorganisationerna, däribland Naturskyddsföreningen mycket kritiska eftersom det inte ansågs gå tillräckligt långt.

– Parlamentets förslag är bättre än både kommissionens och rådets förslag. I kommissionens förslag skulle lagen gälla företag med fler än 500 anställda och med en omsättning på mer än 150 miljoner euro, och för företag inom risksektorer skulle gränsen vara 250 anställda och 40 miljoner euro. I parlamentets förslag har tröskeln sänkts och omfattar fler företag, säger Marja Wolpher.

Europaparlamentet vill att lagen ska gälla alla företag med mint 250 anställda och en omsättning på 40 miljoner euro. Förslaget ligger också mer i linje med både FN:s och OECD:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Naturskyddsföreningen kommer nu fortsätta försöka påverka utfallet av trepartsförhandlingarna.

– Vi behöver fortsätta pusha på. Det förslag som röstats igenom är det starkaste, men det är inte perfekt. Det behöver stärkas på flera områden, säger Marja Wolpher.

Kritik mot långsam implementering

I Sverige verkar Naturskyddsföreningen i koalition med organisationerna Oxfam Sverige, ForumCiv, Fair trade och Swedwatch för att försöka förbättra lagförslaget. Inom EU jobbar de i samarbete med ett nätverk av organisationer samordnat av European coalition for corporate justice.

De är bland annat fortsatt kritiska till förslagets långsamma implementering. Det kan ta fyra-fem år innan alla företag som omfattas av lagen är inkluderade, vilket organisationerna anser är för lång tid.

I parlamentets förslag ingår flera viktiga åtgärder för att öka tillgången till rättvisa, som att fördela kostnader för rättstvister, ha längre tidsfrister än tio år. Någon omvänd bevisbörda kom inte med i förslaget , det vill säga att så som det nu är skrivet måste urfolk eller lokalsamhällen ute i världen bevisa att ett företag orsakat skadan.

Den tyngsta bevisbördan borde i stället ligga på företagen, anser Naturskyddsföreningen som även vill att den finansiella sektorn inkluderas i lagstiftningen.

– Men det förslag som parlamentet lagt kan verkligen göra skillnad för miljöförsvarare som blivit utsatta för skada. Det är också därför som vi driver det här. Vi har velat se en lag där det är obligatoriskt för företagen att ha ett meningsfulls engagemang med de människor som påverkats av företagens verksamhet, så kallat safe and meaningful stakeholder engagement. En sådan artikel finns nu inskriven i parlamentets förslag, säger Marja Wolpher.

Naturskyddsföreningen har involverat sina partnerorganisationen i arbetet med att påverka Europaparlamentarikerna. Bland annat kunde representanter från indonesiska Jordens vänner, WALHI, under våren träffa parlamentariker i Bryssel. Liknande möten planeras under hösten.

Europaparlamentet föreslår att företag som gör sig skyldiga till att bryta mot lagen ska betala fem procent av sin omsättning i böter.

Rättelse: Det kan ta fyra-fem år innan alla företag omfattas av lagen. Inget annat.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X