Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
EU-parlamentet röstade ja till koldioxidtullar

Koldioxidtullar kan bidra till snabbare klimatomställning av industrier och konsumtion inom EU. Foto: Getty Images.

EU-parlamentet röstade ja till koldioxidtullar

Finns det en risk för att allt fler företag flyttar sin produktion utanför EU för att komma undan hårdare miljölagar? Det anser EU-parlamentet som med stor majoritet röstat för koldioxidtullar. Nu väntar alla på att kommissionen ska ta fram ett förslag de kommande månaderna.

För att EU:s miljöarbete verkligen ska få effekter anser EU-parlamentet att det krävs konkreta åtgärder som inte bara gäller inom unionens gränser. Eventuella koldioxidtullar är en del av det. När parlamentet röstade om detta i mars, fick förslaget två tredjedelar av ledamöterna med sig.

I praktiken vill EU-politikerna att det inte ska löna sig att flytta produktion utanför unionen för att slippa restriktiva miljölagar. Enligt resolutionen ska alla produkter som säljs inom EU granskas när det gäller utsläpp av koldioxid. Det föreslås att alla de varor som i dag omfattas av utsläppsrätter ska tas med.

Resolutionen poängterar att dessa tullar inte får användas som ett sätt att komma runt frihandelsavtal och öka protektionismen, utan att de måste hålla sig inom Världshandelsorganisationens (WTO) regler. Dessutom vill parlamentet att det samtidigt kommer en reform av utsläppsrätterna. Pengarna som kommer in från de eventuella tullarna ska användas inom arbetet med att nå EU:s klimatmål, som innebär att hela unionen ska vara klimatneutral om 30 år.

– Det positiva är dels att det ökar strävan att minska koldioxidutsläppen även i andra länder, dels att det kan bidra till att snabbare klimatomställa industrier och konsumtion inom EU, säger Markku Rummukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet.

EU-parlamentet kan inte självt bestämma över tullar, men resolutionen ger EU-kommissionen en starkare förhandlingssits när den presenterar sitt förslag de närmaste månaderna. Efter det måste förslaget förankras och diskuteras med alla medlemsländernas regeringar, vilket kan ta tid.

Inom EU tror ändå de flesta att koldioxidtullarna kommer att bli verklighet inom en relativt snar framtid. Eftersom detta gör det mindre attraktivt för företag att flytta ut produktion till billigare länder, kan det bli lättare att övertala länder som hittills varit skeptiska till idén.

Men kommer systemet med koldioxidtullar verkligen att förändra något för världens klimat?

– Det är svårt att säga om det kommer att fungera, eftersom det är ett helt nytt instrument och vi fortfarande inte vet hur det kommer att utformas. Det beror bland annat på hur man beräknar koldioxidavtrycket av de varor som omfattas, konstaterar Markku Rummukainen.

– Trots det är jag positiv till tullarna som ett extra verktyg i verktygslådan, och de kan snabba på arbetet med att nå klimatmålen både inom och utom EU, säger han.

Läs mer om klimatpolitik:

Stämmer staten för bristande klimatpolitik
Klimatcyklisten nådde fram och ut
Rösta för klimatet
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter