Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

EU förebild på globalt kemikaliemöte

Nu samlas delegater från hela världen till en FN-konferens om striktare regelverk för kemikalier.

EU förebild på globalt kemikaliemöte

Användningen av kemikalier inom jordbruk och industri har nästan 20-faldigats sedan 1970-talet. I dag samlas representanter från hela världen för att lägga grunden för ett bättre regelverk.

Det globala regelverket för hantering av kemikalier är bristfälligt, likaså saknas tydliga mål för hur situationen ska förbättras. Detta är den gemensamma utgångspunkten när representanter från många länder i dagarna samlas i Brasilien inom ramen för Strategic Approach to International Chemicals Management (förkortat SAICM).

– Vi vill se en ny vision och en ny agenda för kemikalier och avfall även efter 2020. Hur detta kommer se ut är ännu oklart, men vi hoppas att vi på mötet enas om ett arbetsupplägg, säger Anna Fransson, rådgivare på Kemikalieinspektionen, som befinner sig på mötet.

Samarbetet är frivilligt vilket innebär att de delaktiga i samarbetet egentligen inte är skyldiga att uppfylla målen. Det finns dock fördelar detta.

– Frivilligt samarbete kan innebära att det för vissa frågor är möjligt att nå framgång där förhandlingar om bindande mål skulle ha stött på motstånd, säger Anna Fransson.

FN har i den globala handlingsplanen Agenda 2030 slagit fast att alla länder ska ha en god kemikaliehantering 2030.

Reach förebild

Många sneglar nu på EU:s kemikalieförordning Reach som en förebild. Reach har tydliga kriterier för hantering av kemikalier vid produktion och handel. Reach är även ett bindande samarbete vilket innebär att alla EU:s medlemsländer är skyldiga att delta i sammarbetet. Många menar att ett sådant samarbete hade varit gynnsamt eftersom målen är tydliga och länderna inom samarbetet är skyldiga att uppfylla målen.

Om en överenskommelse som Reach hade varit global hade det dessutom inte funnits möjlighet för europeiska företag att komma undan reglering genom att flytta sin verksamhet till länder utanför EU. Men många utvecklingsländer har sämre förutsättningar att reglera kemikaliehantering än EU-länder. Det kan därför bli svårt för dessa länder att i praktiken uppfylla sådana mål.

Men en av fördelarna med ett frivilligt samarbete är att även företag, och organisationer kan medverka, till skillnad från bindande samarbeten då endast stater deltar.

– Sverige vill gärna behålla SAICMs unika arbetssätt som omfattar ett stort antal aktörer från olika sektorer, och som i många avseenden varit avgörande för framgång, säger Anna Fransson.

Läs mer: här kan du följa vad som händer under konferensen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter