Korallblekning slår ut korallrev jorden runt

Blekta koraller vid Heron Island på Stora Barriärrevet utanför Australien. Foto: XL Catlin Seaview Surwey.

Korallblekning slår ut korallrev jorden runt

De tropiska korallreven är illa ute. De senaste två årens korallblekning har slagit ut korallrev runt jorden runt i stor skala. Svenska forskare har nu tagit reda på vad som krävs för att hålla korallreven vid liv. Framförallt är det kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

Korallreven är illa ute. Det senaste två åren har varit varmare än någonsin på grund av väderfenomenet El Niño. Ytvattnet i tropikerna har värmts upp mer än någonsin. Det har lett till massblekning av korallrev jorden runt. Dödligheten har varit mer än 50 procent för tidigare friska korallrev i det stora Barriärrevet utanför Australiens kust.

Korallblekningsvarningar för Stora Barriärrevet under 2016.
Korallblekningsvarningar för Stora Barriärrevet under 2016. Källa: NOAA Coral Reef watch.

Koralldjuren, de små kolonibyggande varelser som bygger upp reven med sina kalkskelett, är känsliga och kan bara leva inom ett snävt temperaturintervall. Blir det för varmt drabbas de av korallblekning. De små mikroskopiska alger som lever i symbios med koralldjuren lämnar då korallerna som blir helt vita. Blekningen innebär en stark stress för koralldjuren eftersom de får större delen av sin föda från algerna. Om blekningen fortgår kan revet dö helt och hållet. Redan vid dagens nivå på klimatförändringar riskerar de tropiska korallreven omfattande skador, vid två graders högre global medeltemperatur kommer dödligheten att vara närmast hundraprocentig. Redan till 2050 kan hälften av korallreven vara försvunna.

027-turtle-and-bleached-coral-at-heron-island

Korallreven är ett av planetens artrikaste och mest hotade ekosystem, de drabbas förutom av klimatförändringar också av övergödning och destruktivt fiske.

Forskare vid Stockholms Resilience Center redogör i en ny studie för vad som krävs för att hålla världens korallrev vid liv.

– För att rädda reven kommer vi behöva se till att fiske, vattenkvalitet och klimatförändring håller sig inom acceptabla nivåer, eller ”planetära gränser”, säger studiens huvudförfattare, Albert Norström från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Det är svårt att sätta upp gränsvärden för vad korallerna tål, eftersom de varierar i känslighet och det inte finns så mycket forskning än om vilka möjligheter korallerna har att anpassa sig till ett varmare hav. Men här är några av forskarnas slutsatser utifrån dagens kunskap:

  • För att undvika ytterligare skadlig uppvärmning av havsvattnet får inte koldioxidhalten i atmosfären öka mer än till 480 miljondelar (ppm), i dag ligger vi på strax över 400 och korallblekningen är redan kännbar.
  • För att undvika skadlig havsförsurning (som gör att koralldjuren blir utan kalk att bygga sina skelett av) måste koldioxidhalten likaså hållas under 480 ppm.
  • Fisket på och kring korallreven måste begränsas och tillräckligt mycket fisk sparas för att säkra hållbara bestånd.
  • Vattenkvaliteten måste hållas tillräckligt hög. Övergödning leder annars till igenväxning med alger.

För att lyckas hålla korallreven inom dessa gränser och hålla jämna steg med den snabbt tilltagande mänskliga påverkan behövs enligt studien mer forskning och bättre globalt samarbete.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X