De släppte ut mest kvicksilver 2018
Stålpellets

LKAB har ett långsiktigt mål att ersätta fossila bränslen med vätgas vid tillverkningen av stålpellets. Foto: Fredric Alm

De släppte ut mest kvicksilver 2018

Utsläppen av kvicksilver i Sverige minskade 2018 men punktutsläppen är fortfarande betydande. De beror till stor del på att industrier och fjärrvärme eldar med kol, torv och sopor, vilket också ger stora koldioxidutsläpp.

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Det ger skador på hjärnan och det centrala nervsystemet. Barn är känsligare än vuxna, och fosterstadiet då hjärnan och nervsystemet utvecklas är den mest känsliga perioden, allt enligt Naturvårdsverket.

Det allra mesta kvicksilvret i Sverige är importerat. Omkring fyra ton faller nu ner över Sverige varje år, enligt Petra Hagström, Naturvårdsverket.

Kvicksilver stannar kvar

Tysk och polsk kolkraft, särskilt brunkol, släpper ut många ton kvicksilver, men det största nedfallet över Sverige kommer från Asien. Kina är den i särklass största utsläpparen.

Nästan allt det kvicksilver som någonsin kommit till Sverige, importerat eller inhemskt, finns kvar och kan komma ut till vatten och luft när man gräver och eldar.

I jämförelse med importerat och historiskt nedfall är utsläppen från svenska punktkällor nu litet, 220 kilo till luft och 38 kilo till vatten.

Det är ändå av vikt att minska dem.

– Vi har fortfarande för höga halter i vår miljö och är beroende av att andra länder minskar sina utsläpp för att halterna i exempelvis fisk ska kunna minska på sikt, säger Petra Hagström.

Sverige drivande i att stoppa utsläppen av kvicksilver

Sverige var drivande i att få fram en särskild konvention för att internationellt minska utsläppen – Minamata-konventionen. Den är uppkallad efter en japansk stad där stora industriutsläpp av kvicksilver fram till 1960-talet ledde till att mer än 2000 människor fick skador i centrala nervsystemet och åtskilliga drabbades av för tidig död.

Konventionen trädde i kraft 2017, liksom en EU-förordning. Dessa kräver, förenklat, att länderna i nationella planer ska använda bästa teknik för att minska sina utsläpp.

Minskade svenska utsläpp är alltså en hävstång för att internationellt få ner utsläppen från andra länder, och därmed nedfallet i Sverige.

De svenska utsläppen har minskat under lång tid, från 302 kilo kvicksilver 2012 till 220 kilo 2018, båda till luft.

Stålföretag på listan

LKAB var 2018 landets största punktkälla för kvicksilverutsläpp, med 25 kilo. Det är inte gruvbrytningen som är problemet utan förädling av malm till pellets. Pelletsverken i Kiruna och Malmberget använder kol och olja.

LKAB har, enligt kommunikatör Per Junntti, ett långsiktigt mål att ersätta fossila bränslen med vätgas, men det ligger långt fram i tiden. Bolaget har också ett mål att till 2021 minska en viktig andel kol och olja genom att öka andel biobränslen.

Rönnskärsverken producerar koppar, zink, silver, guld med mera från malm som innehåller kvicksilver. De återvinner också metaller från elektronikskrot.

Flera stålföretag finns med på listan för att kvicksilver finns i den skrot de använder.

Innovyn I Stenungsund tillverkar klor för PVC-plast och använde ännu 2018 kvicksilver i sin process, samma process som i Minamata, och som upphörde i Japan 1987. Produktion från en ny anläggning med membranteknik startade i januari 2019.

LÄS MER: Utsläpp av kvicksilver förgiftar musslor

Värmeverk släpper ut kvicksilver från torv och sopor

Stora Enso Hyltebruk i Halland släppte ut 6 kg kvicksilver till luft. Det kommer mest från returträ där det kan finnas gammal färg och gammal impregnering, men också från skogen efter många års nedfall och även naturligt i vatten, enligt Helen Johansson, miljöansvarig. Som råvara används även returpapper, där det också kan finnas kvicksilverrester i tryckfärg.

Kvicksilvret från Cementa Slite på Gotland kommer till 75 procent från kalkstenen, resten från bränslen som används i ugnarna,

Flera värmeverk finns bland utsläpparna. Det kommer i en del fall från torv, då torv tar upp tungmetaller ur berggrunden. Sopförbränning, däribland från importerade sopor, ger betydande utsläpp i Högdalen i Stockholm,  Sysav i Malmö och Gärstaverket i Linköping.

Också Bodens värmeverk släppte ut kvicksilver från eldning av sopor.

– Vi har noterat att mätresultatet vid vår periodiska mätning för 2018 visade på ett avsevärt högre värde än vi är vana vid, kommenterar Hans Stålnacke, VD för Bodens Energi.

– Normalt ligger våra utsläpp på ett till två kilo per år, men 2018 blev utfallet 6,3 + 0,9 = 7,2 kg. Vi har tillstånd att släppa ut 16,9 kg/år. Det viktigt att trycka på att avfall måste sorteras bättre redan hos konsumenten. Detta för att inte batterier, leksaker med batterier, lysrör och kvicksilverlampor hamnar i avfallet vi sedan eldar upp.

Men utsläppen kommer att bli mindre framöver när drifttiden för den aktuella pannan går ner från 5 500 timmar till 1 500 timmar, enligt Hans Stålnacke.

LÄS MER: De släppte ut mest kvicksilver 2017

Utsläpp av kvicksilver 2018, i kilo:

luft vatten verksamhet kommun
1 LKAB 25,16 0 malm, pellets Kiruna, Gällivare
2 Rönnskärsverken 20 3,9 smältverk Skellefteå
3 Sandvik 18 stål Sandviken
4 Cementa Slite 14,9 0 cement Gotland
5 Sysav 11,8 0,1 avfallsförbränning Malmö
6 Outokumpu Stainless 11,8 0 stål Avesta
7 Inovyn 9,7 0,4 klortillverkning Stenungsund
8 Högdalen 8,96 0 avfallsförbränning Stockholm
9 Boliden Bergsöe 8,96 0 stål och metall Landskrona
10 Bodens värmeverk 7,2 0 avfallsförbränning och torveldning Boden
11 Stora Enso Paper 6,1 0 papper Hylte
12 Gärstad 5,32 avfallsförbränning Linköping

Läs mer om kvicksilver

Skogsavverkning sprider kvicksilver till sjöar
Svenskt amalgam sprider kvicksilver
Nu stängs fabriken med kvicksilver i Stenungsund
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter