Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Skogsavverkning sprider kvicksilver till sjöar

Kvicksilver- halterna i många av landets sjöar är så höga att abborrarna inte får säljas som livsmedel. Foto: Getty

Skogsavverkning sprider kvicksilver till sjöar

En stor del av kvicksilvret i insjöfiskar kommer från skogsavverkning. Men det går att minska läckaget med naturliga lösningar.

I fler än hälften av Sveriges sjöar ligger kvicksilverhalten över Världshälsoorganisationens gränsvärde i vanliga fiskar som abborre och gädda. En stor del av detta kvicksilver läcker ut i sjöarna från skogsmarken. Kvicksilvret kommer förstås inte från skogen från början, utan från koleldning och andra förorenande industrier. Utsläppen har följt med vinden, regnat ner över skogen och samlats i marken. När skogsmarken blir blöt sköljs kvicksilvret vidare ut i sjöar och vattendrag där det tas upp av fisk och går vidare till rovfåglar, djur och människor som äter fisken.

Efter en avverkning finns inte lika många träd som suger upp vattnet ur marken. Mycket av vattnet rinner i stället vidare och tar då med sig kvicksilvret. I sjöar nedströms kan nivåerna fyrdubblas efter en avverkning enligt en rapport från Skogsstyrelsen.

Förutom att mer vatten rinner bort från ett hygge uppstår också syrefattiga blöta partier där det bildas metylkvicksilver. Det är den form av kvicksilver som lagras bäst i levande organismer.

Hela 60 procent av metylkvicksilvret i sjöar och vattendrag kommer från skogsmark. Men med ett mer varsamt skogsbruk kan läckaget minskas, enligt rapporten. Ett sätt att hejda vattnet från att rinna iväg är att göra hyggena mindre eller att lämna högskärmar av träd som får stå kvar. På så vis finns fortfarande gott om träd kvar som kan suga upp vattnet.

Några andra råd är att förhindra körskador och lämna kantzoner av träd. Att vara varsam med vatten ger många olika vinster, förklarar Anja Lomander som är markspecialist på Skogsstyrelsen och en av rapportförfattarna.

− Vi slår många flugor i en smäll när vi återskapar och bibehåller våtmarker. De är viktiga för att bevara mångfald och för att minska riskerna med ett förändrat klimat. Dessutom är alkärr effektiva nedbrytare av metylkvicksilver, säger hon.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter