De släppte ut mest kvicksilver 2017

Högdalenverket eldar sopor och här har kvicksilverutsläppen ökat med nära fyra kilo jämfört med förra året. FOTO: Wikimedia

De släppte ut mest kvicksilver 2017

Kvicksilver är förbjudet i Sverige sedan 2009. Men fortfarande förekommer stora utsläpp av kvicksilver från industrin. Här är de företag som släppte ut mest kvicksilver i Sverige år 2017.

Kvicksilver är en farlig tungmetall som kan ge upphov till fosterskador, skada nervsystemet och orsaka hjärnskador hos människor och djur. För att skydda människors hälsa och miljön från kvicksilver infördes 2017 en EU-förordning (2017/852) mot kvicksilver.

I denna åläggs länderna att ta fram nationella planer för att begränsa eller helt få bort utsläpp och användning av kvicksilver samt säkert omhänderta kvicksilveravfall.

Flera dispenser

Men trots de allt hårdare reglerna – och ämnets stora risker – förekommer det på sina håll i Sverige fortfarande relativt stora punktutsläpp av kvicksilver. Det framgår av nya siffror från Naturvårdsverket som visar vilka företag och anläggningar som släppt ut mest klicksilver under 2017.

Listan toppas av Inovyn AB som under året släppte ut drygt 19 kilo kvicksilver. Sveriges Natur har tidigare skrivit om Inovyn och hur företagets lyckats få flera dispenser för kvicksilveranvändning i sin klorkaliproduktion i Stenungsund.

På andra och tredjeplats hamnar Outokumpu Stainless AB i Avesta, respektive Rönnskärsverken i Skellefteå. Rönnskärsverken är en del av Bolidenkoncernen och hanterar årligen 15 ton kvicksilver som blir en biprodukt av råvaran slig, det vill säga malmkoncentrat.

– Kvicksilver frigörs i de varma smältprocesserna. Kvicksilvret finns naturligt i berggrunden och därför också i malmer som bryts i gruvor, har Ann Lundholm, kommunikatör hos Boliden AB, tidigare berättat för Sveriges Natur.

Boliden menar att metallen blir svår att helt fasa ut, men att bolaget jobbar med att få ned utsläppen. Under de senaste fyra åren har Rönnskärsverken lyckats minska sina utsläpp till luft från 38 kg till 12 kg.

Kvicksilver inte prioriterat

I 2016 års statistik hamnar det statliga bolaget LKAB i topp. De släppte ut hela 35 kilo kvicksilver från sin anläggning i Kiruna. Också här handlar det om gruvproduktion, där kvicksilvret finns i malmen.

I Naturvårdsverkets siffror från 2017 står det att LKAB nästan dubblerat utsläppen, till 64 kilo, men enligt Linnea Sjölund, miljöingenjör vid LKAB handlar det om ett rapporteringsfel.

– Den mätkonsult som gjorde emissionsmätningarna det året hade skrivit in ett felaktigt mätresultat för ett av pelletsverken i resultatsammanfattningen där jag hämtade data ifrån. Detta innebär att utsläppet totalt från LKAB Kiruna var tolv kilo och inte 64 kilo. En rättelse av emissionsdeklarationen kommer att göras snarast, säger hon till Sveriges Natur.

Hon säger dock att uppgiften för LKAB i Kiruna för år 2016, 35 kilo, är korrekt.

– Utsläppen varierar en del mellan år och i sammanhanget är det viktigt att poängtera att de totala mängderna endast är baserade på ett stickprov per pelletsverk under året samt att mätningarna i sig har en mätosäkerhet vilket LKAB har lyft fram i miljörapporteringen tidigare år.

På frågan vad LKAB gör för att minska utsläppen svarar hon:

– LKAB jobbar aktivt med att minska utsläppen till både vatten och luft men utsläpp av kvicksilver till luft har hittills inte varit i fokus då åtgärder för minskade utsläpp till luft främst har fokuserat på stoft och sura gaser som svaveldioxid, väteklorid och fluorid. Befintliga rökgasreningar har ingen särskild funktion för att rena kvicksilver.
I år hamnar Malmbergsgruvan, som också driftas av LKAB, på fjärde plats, med sina utsläpp på 14,44 kilo.

Eldar sopor

På listans femte plats kommer Högdalenverket i södra Stockholm. Högdalenverket eldar sopor och här har kvicksilverutsläppen ökat med nära fyra kilo jämfört med förra året.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, säger att de givetvis känner till utsläppen. Stockholm Exergi ägs av Fortum och Stockholms stad.

– Men vi har själva frågat oss om det verkligen är en ökning. Mätningen som görs två gånger per år görs för att kontrollera att utsläppen ligger inom föreskriva gränser. Det är momentana värden som mäts och man kan inte dra några säkra slutsatser om avfallets sammansättning med hjälp av dessa. Därför överväger vi kontinuerlig mätning.

– Mängden sopor har inte ändrats och reningsutrustningen fungerar som den brukar. Vi utreder detta men kan inte dra några slutsatser ännu, det är för tidigt.

Högdalenverket hamnade i blåsväder 2012 när Sveriges Radio avslöjade att verket importerade sopor från Neapel, vars sophantering sägs vara kontrollerad av den napolitanska maffian. I dag är den importen avslutad. Men tio procent av de sopor som eldas i verket kommer från Norge, Finland, England och Irland.

– Det har gjorts två mätningar under året och vid en av dem fick vi ett kraftigt avvikande värde. Det kan vara ett felvärde. Vi har inte sett något i bränslet som kan förklara det höga värdet men vi överväger att införa kontinuerliga mätningar för att kunna se om mängden kvicksilver i avfallet har öka, säger Ulf Wikström till Sveriges Natur.

Totalt släppte svenska anläggningar ut 410 kilo kvicksilver till luften under 2016. Den största enskilda delen, 39 procent, står industrin för. Resten kommer från bland annat från fjärrvärmeanläggningar och krematorier.

LÄS MER: Högt pris för den svenska sopimporten

LÄS MER: De släppte ut mest kvicksilver 2015

LÄS MER: Utsläpp av kvicksilver förgiftar musslor

LÄS MER: Skattebetalarna får betala för sanering av gruva

Externa länkar:

Totalt utsläpp av kvicksilver till luft 1990-2016

Internationellt arbete mot utsläpp av kvicksilver

Dessa företag släppte ut mest kvicksilver under 2017:

Anläggning Utsläpp till luft (kg) Utsläpp till vatten (kg) Totalt (kg) Verksamhet Kommun
Inovyn Sverige AB 18,6 0,413 19,013 Kemisk framställning av organiska baskemikalier Stenungsund
Outokumpu Stainless AB, Avesta 17,2 0 17,2 Stål och metall Avesta
Rönnskärsverken 13,5 3,2 16,7 Stål och metall Skellefteå
LKAB – Malmbergsgruvan 14,44 0 14,44 Malm och mineral Gällivare
HÖGDALENVERKET 13,4 0 13,4 Förbränning Stockholm
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter