De släppte ut mest koldioxid i Sverige 2017
Skorstenar från kraftvärmeverk.

Utsläppen av koldioxid från fossil energi minskar för långsamt om vi ska hinna nå klimatmålen. FOTO: GETTY Images

De släppte ut mest koldioxid i Sverige 2017

Ett fåtal anläggningar i den svenska industrin står för en stor andel av de fossila utsläppen i Sverige. De tre värsta anläggningarna har under tio år släppt ut nästan lika mycket fossil koldioxid som alla inrikestransporter i Sverige under tre år. Här är listan över de värsta utsläpparna av koldioxid från fossila källor år 2017.

Det sägs ofta att Sveriges klimatpåverkande utsläpp kommer från de många små utsläppskällorna i vardagen och att klimatarbetet ska fokusera på att minska dessa. Men samtidigt finns det några branscher och ett fåtal företag som står för en anmärkningsvärt stor del av klimatutsläppen i Sverige.

Ny statistik från Naturvårdsverket visar vilka företag i Sverige som släppte ut mest koldioxid från fossila bränslen under 2017. Listan toppas precis som året innan av Luleå kraftvärmeverk, Lulekraft. Företaget släppte under 2017 ut 2,17 miljoner ton koldioxid från fossila bränslen, vilket motsvarar ungefär fyra procent av Sveriges totala klimatpåverkande utsläpp.

Lulekraft ägs av SSAB och Luleå Energi. Kraftvärmeverket förbränner fossil gas till värme och energi. Gasen kommer från SSAB:s stålverk intill och är en restprodukt vid stålframställning, då man använder sig av stenkol.

Många år fram i tiden

Sveriges Natur har tidigare granskat stålindustrins stora klimatutsläpp och bland annat berättat om SSAB:s satsning på en ny teknik för att ersätta stenkol i tillverkningsprocessen med vätgas. En sådan teknik ligger dock fortfarande många år fram i tiden och någon märkbar minskning av de fossila koldioxidutsläppen från stålindustrin lär inte synas de närmaste tio åren.

På listans andra plats hamnar Cementas anläggning i Slite som släppte ut 1,6 miljoner ton koldioxid från fossila källor. På tredje plats hamnar Preems oljeraffinaderi i Lysekil som släppte ut 1,58 miljoner ton.

Cementas utsläpp kommer från cementtillverkning då kalciumkarbonat värms upp och frigör koldioxid. Utsläppen från Preems verksamhet uppstår när olja raffineras till bensin.

Utsläppen från de tre nämnda anläggningarna har inte minskat under de senaste tio åren. Tillsammans har de sedan 2008 släppt ut cirka 50 miljoner ton fossil koldioxid, vilket motsvarar lika mycket som samtliga inrikestransporter i Sverige under tre år eller alla Sveriges klimatpåverkande utsläpp under 2016.

Minskningen har avstannat helt

Trenden med uteblivna utsläppsminskningar är dock inte unik för dessa tre företag utan avspeglas bland flera av de andra företagen på topp-10 listan och inom industrin i stort. Naturvårdsverkets siffror visar att minskningen av fossila utsläpp från industrin avtagit sedan 2009 och helt avstannat de senaste åren.

– Minskningstakten i industrin, så väl som för Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser, är idag för låg för att vi ska nå de uppsatta klimatmålen, säger Jonas Allerup, analytiker vid Klimatmålsenheten på Naturvårdverket.

2009 utgjorde industrins andel 27 procent av Sveriges totala klimatpåverkade utsläpp. Denna siffra har succesivt ökat sedan dess och 2016 uppgick industrins andel av utsläppen till 32 procent, en trend som tycks fortsätta under 2017.

– Tanken var att EU:s handelsystem med utsläppsrätter skulle ge företagen mer incitament att jobba med utsläppsminskningar. Detta har dock inte blivit fallet då utsläppsrätterna fått ett för lågt värde. Från och med 2021 kommer antalet utsläppsrätter att minska ytterligare vilket förhoppningsvis kan ge en effekt, säger Jonas Allerup, analytiker vid Klimatmålsenheten på Naturvårdverket.

LÄS MER: Vätgas kan lösa stålindustrins klimatutsläpp
LÄS MER: De släppte ut mest koldioxid i Sverige 2016
LÄS MER: Massaindustrin vinnare på utsläppsmarknaden

De 10 värsta utsläpparna 2017

– De släppte ut mest koldioxid från fossila källor under 2017

Anläggning Utsläpp av fossil CO2 (miljoner ton) Verksamhet Kommun
  1. Luleås kraftvärmeverk, Lulekraft
2,174 Förbränning Luleå
2. Cementa AB, Slitefabriken 1,601 Anläggning för framställning av cementklinker eller kalk Gotland
3. Preemraff, Lysekil, Preem AB 1,583 Olje- och gasraffinaderier Lysekil
4. SSAB, Oxelösund AB 1,53 Stål och metall Oxelösund
5. SSAB EMEA AB, Luleå 1,294 Stål och metall Luleå
6. Borealis Krackeranläggning 0,641 Anläggning för kemisk framställning av organiska baskemikalier Stenungsund
7. St1 Refinery 0,522 Olje- och gasraffinaderier Göteborg
8. LKAB, Kirunagruvan 0,478 Malm och mineral Kiruna
9. Preemraff, Göteborg, Preem AB 0,461 Olje- och gasraffinaderier Göteborg
10. Värtaverket 0,448 Förbränning Stockholm
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X