Bygger bon åt humlor

Elisabeth Weidel blir snart först med att sälja svenska humlebon i lådor. Men att efterlikna ett bo är inte helt enkelt.

Varför har du lagt två år på att starta en odling av humlor?

− Jag var biodlare tidigare och när jag skulle flytta kupor över församlingsgränser så måste de besiktigas för att inte sprida smitta. Men humlor skickar man utan problem över hela världen, det tyckte jag var märkligt. Fram till nu har enbart importerade humlebon funnits att köpa i Sverige.

Vem köper dem?

− I kommersiella odlingar räcker ofta inte de vilda pollinerarna till för att få bra skördar av till exempel tomat, frukt och bär. Vilda pollinerare har minskat men i de stora odlingar vi har i dag skulle de troligen inte räckt till ändå. Innan odlade humlor började användas på 1980-talet fick man handpollinera tomatodlingar i växthus.

Dina humlor är mörka jordhumlor, samma art som används av många utländska humleuppfödare. Varför är det bättre att använda svenska?

− De importerade är av andra underarter som inte hör hemma i Sverige. Vår livsmedelsförsörjning blir dessutom mindre sårbar med inhemska humlor.

Men de utsatta humlorna kan ändå konkurrera med andra vilda bin?

− Det finns alltid en konkurrens om födan mellan vilda och odlade pollinatörer, men om man utgår från att de som har stora odlingar är beroende av de odlade så är det bättre att använda svenska humlor.

Vad får man om man köper ett humlepaket?

− I ett standardbo är det cirka 60–70 arbetare, en drottning och en massa ägg och larver som utvecklas efterhand.

Varför är det svårare att odla humlor än bin?

− Humlor bor i jordhålor och det är mer komplicerat att återskapa. Dessutom kräver olika faser i humlans cykel olika klimat, så vi har byggt ett antal rum med olika klimat i ett industrilokal i Linköping.

Varför vill odlare använda humlor, är det inte enklare att ställa ut en kupa med tambin?

− Humlor och honungsbin är bra på olika sätt. Bland annat pollinerar humlorna vid sämre väder, så under tidig vår fungerar humlor bättre. För tomater måste det vara humlor eftersom de pollinerar på ett speciellt sätt. Dessutom håller sig humlorna kvar i närheten av där man placerade boet. Om ett honungsbi hittar en bättre pollenkälla någon annanstans så signalerar den med sin dans till resten av arbetarna var den attraktiva pollenkällan finns och så flyger allihop dit i stället.

Och du blir inte stucken lika ofta som när du var biodlare?

– Nej, de är för det mesta väldigt fredliga. Det är om man råkar sätta tummen på någon humla.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X