Brasilien ville försvaga plan för biologisk mångfald
Regnskog i Amazonas.

Brasilien urvattnade en del av besluten för att rädda den biologisk mångfalden. FOTO: Getty Images

Brasilien ville försvaga plan för biologisk mångfald

FN-mötet om biologisk mångfald har enats om en plan för arbetet mot nya mål. Men Brasiliens representanter kom med ändringar som urvattnade en del av besluten.

Världens ögon riktas nu mot FN:s klimattoppmöte i Polen. FN-toppmötet om biologisk mångfald som avslutades i förra veckan har däremot inte fått lika mycket uppmärksamhet. Detta trots att klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är tätt sammankopplade och förstärker varandra, enligt det dokument som 196 länder skrev under.

Förlusten av biologisk mångfald är ett allvarligt hot mot framtida matförsörjning, vatten och hälsa, betonade Cristiana Paşca Palmer som leder arbetet inom CBD, konventionen om biologisk mångfald.
− Naturen är dynamisk och sammanlänkad, och så måste även våra lösningar vara. Det här mötet visade att vi redan är på väg i den riktningen, sade hon till mötesdeltagarna.

Enades om färdplan

Länderna enades om en färdplan för hur de ska arbeta vidare med att ta fram nya mål för biologisk mångfald som är tänkta att klubbas i Kina 2020. Men Brasiliens representanter kom med ändringar i flera av besluten i sista minuten, berättar Pernilla Malmer vid Stockholm Resilience Centre som ingick i den svenska delegationen.

− Till exempel i flera beslut om urfolks rättigheter lade de till sådant som ”i enlighet med nationell lagstiftning”, vilket i praktiken betyder att de inte behöver genomföra det.

Brasilien undertecknade Konventionen om biologisk mångfald i Rio 1992. De har därmed förbundit sig att skydda sin artrikedom och sina ekosystem, och att använda dem på ett hållbart sätt. Länder som bryter mot konventionen drabbas dock inte av några påföljder.

Hoppfull kraftsamling

Pernilla Malmer tyckte ändå att mötet var en hoppfull kraftsamling, med stort engagemang från världens frivilligorganisationer. En viktig del i planen som beslutades var att arbetet med de nya målen för att säkra den biologiska mångfalden ska göras i en bred och öppen process, där många olika aktörer är välkomna att delta.

− Den svenska regeringen kommer säkert att välkomna miljöorganisationerna i arbetet.

Men det slutliga resultatet av den här sortens globala möten avgörs ”hemma på backen av lokala organisationer och människor”, betonar hon.

− Att vi kommer överens globalt betyder att Sverige och alla andra länder har en hemläxa att göra.

LÄS MER: Odling av biobränsle hotar biologisk mångfald

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter