Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Besprutning kan vara helt onödig
Traktor med besprutningsanordning som besprutar ett vetefält.

Besprutning kan vara helt onödig

Det är inte självklart att bekämpningsmedel minskar skadliga svampangrepp på matgrödor. Tvärtom. Ny forskning visar att kemikalier i stället kan slå ut de svampar som finns för att skydda växten.

Ny DNA-teknik har låtit forskare från Sverige Lantbruksuniversitet kartlägga de arter som lever på stråsäd bättre än någonsin.

Skadliga svampar kan orsaka stora skador på många av de grödor vi förlitar oss till.

Man kan oftast känna igen angrepp genom mörka fläckar på bladen. Men många av de svampar som lever på bladen är inte alls skadliga för växten. Snarare tvärtom. På växternas blad lever allt från bakterier till olika jäst och mögelsvampar, likt den mikroflora vi människor har på vår hud.

Svamparna skyddar

Svamparna skyddar växterna mot angrepp både genom att konkurrera med skadliga svampväxter om utrymme och genom att bilda antibakteriella ämnen som exempelvis antibiotika som skyddar växten.

Två undersökningar har kollat på effekterna av bekämpningsmedel mot svamp på stråsäd och hur de påverkar mikrofloran. Den ena undersökningen såg ingen minskning i antal arter av svampar på bladen. Däremot såg forskare att förhållandet mellan de olika svamparna förändrades. I vissa fall såg man ingen minskning hos de skadliga svamparna.

LÄS OCKSÅ: Förbjudna ämnen hittade i mat från Skåne

En annan undersökning såg faktiskt en minskning i antalet svampar på sädeslagen. Bekämpningsmedel var däremot inte det som hade störst påverkan. Typ av säd, och plats för odling spelade störst roll och inte om man hade använt bekämpningsmedel eller inte. Undersökningarna visade heller ingen minskning i förekomsten av skadliga svampar. Bekämpningsmedel verkar snarare slå ut mer sällsynta arter av svampar medan de vanligare finns kvar. Dessutom slogs många mögelsvampar ut, som hjälper till att bryta ner växterna efter att de skördats och bidrar till en mer näringsrik jord.

Fler arter i ekologiskt odlad säd

En tredje undersökning tittade på svampar hos ekologiskt odlat säd och fann att det i snitt fanns 40 procent fler arter. Utöver att bekämpningsmedel mot själva svamparna inte används så tror man även att förekomsten av ogräs fungerar som ett lager för fler arter av svampar, vilket bidrar till en högre biologisk mångfald i växternas egna skydd.

Dessa studier visar att mikrofloran på stråsädens blad till allra störst del består av svampar som har en skyddande effekt för värdväxten. Det hittades bland annat mycket jästsvamp som man sedan innan vet hjälper till att skydda växterna. Forskningen kan ligga som stöd för framtida åtgärder att försöka utveckla ett mer hållbart jordbruk.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter