Batterier ska ge bättre el i utvecklingsländer
Solpaneler i Kenya.

Världsbanken satsar en miljard dollar på ökad batterikapacitet i utvecklingsländer. Det öppnar för mer förnybar el, samtidigt som batteriernas miljöpåverkan är omdiskuterad. FOTO: Getty Images

Batterier ska ge bättre el i utvecklingsländer

Med hjälp av en storsatsning ska tillgången på batterilagrad energi kunna tredubblas i fattiga länder samtidigt som det öppnar för mer förnybara energikällor. Men batteriers miljöpåverkan är omdiskuterad.

I många utvecklingsländer är bristande och opålitlig tillgång till elektricitet både i hemmen och i industrin ett viktigt hinder för utveckling.

Nu satsar Världsbanken en miljard dollar på att öka investeringarna i batterilagring i utvecklingsländerna. Med hjälp av lånen hoppas banken få fler investerare, både statliga och privata, att gå in med ytterligare fyra miljarder dollar.

Förnybara energikällor

Tanken är att utvecklingsländernas ofta otillräckliga tillgång till elektricitet ska kunna öka kraftigt. Banken kommer att finansiera batterilagringskapacitet på tre gånger så många gigawatttimmar till år 2025 som finns i utvecklingsländerna totalt idag. Batterilagring har ansetts dyrt och majoriteten av kapaciteten finns idag i de rika länderna.

Med hjälp av batterier kan också förnybara energikällor som sol, vind och vatten som varierar mycket över både dygnet och året byggas ut och bli mer pålitliga. Energin kan lagras och vara tillgänglig oberoende av väder och vind.

Enligt Världsbankschefen Jim Yong Kim är batterier avgörande för att minska fossila bränslen i världens energisystem.

– De gör att vi kan lagra vind- och solenergi och distribuera den när den behövs bäst för att ge människor tillgång till ren, billig ström dygnet runt, sa han när initiativet lanserades.

I satsningen ingår också en global tankesmedja som ska studera batteriteknik och distribution.

Stora miljöproblem

Samtidigt som batterilagring nu ofta lyfts fram världen över i olika sammanhang pågår diskussionen om batteriers påverkan på miljön. Framförallt den stora klimatbelastning som själva produktionen utgör. Framställningen är mycket energikrävande och det finns också stora miljöproblem kring den kemikalietunga utvinningen av metallerna i batterierna.

Ett viktigt argument för batterilagring i utvecklingsländer är dock att användarna blir mindre beroende av opålitliga och långsamt växande elnät. Avlägsna samhällen som fortfarande inte är elektrifierade kan utveckla egna elnät i liten skala. Enligt Världsbankens siffror hade 38.8 procent av befolkningen i låginkomstländer tillgång till el 2016, att jämföra med 87.4 procent globalt.

Läs mer om batterier

Spelet om litium – det vita guldet
Jakten på bättre batterier
Elbilens framfart hotar svenska naturvärden
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter