Ukraina fruktar attacker mot kärnkraftverk

Den upptrappade konflikten i Ukraina har fått landet att förstärka försvaret av kärnkraftverk och kemiska fabriker. Hotbilden mot  anläggningarna har funnits sedan konflikten bröt ut 2014, men landets regering bedömer nu att den har förvärrats.

Stoppade Zumas kärnkraftsprogram

Tillsammans med sin organisation Earthlife Africa stoppade prisbelönta miljöaktivisten Makoma Lekalakala den förre presidenten Jacob Zumas planerade kärnkraftsprogram i Sydafrika.

Reaktor vid Ringhals i drift trots misstänkt läcka

Skyddet mot radioaktiva utsläpp vid reaktor 2 i Ringhals fungerar inte som det ska. Det finns mätningar som tyder på läckage i den skyddsbarriär som ska hindra utsläpp vid en stor olycka. Trots det har reaktorn varit i drift de senaste två åren.

Forskning anmäls för fusk – bråket om slutförvaret fortsätter

Striden om kopparkapslarna i kärnavfallet fortsätter. En artikel om kopparkorrosion har nu anmälts för oredlighet, i vanligt tal forskningsfusk. Anmälaren Torbjörn Åkermark menar att artikeln innehåller rena lögner om en avgörande säkerhetsbarriär. Artikeln är skriven av företrädare för Svensk kärnbränslehantering, Uppsala universitet med flera.

Kärnkraftens framtid fortfarande osäker

Kärnkraften har i valspurten oväntat lanserats som en lösning på klimatproblemen. Men flera avgörande frågor om kärnkraften är inte besvarade, bland annat  hur avfallet ska förvaras säkert. Och nu i sommar har det visat sig att reaktorerna inte är byggda för att klara ett varmare klimat.

Kärnkraften får ny sprängkraft i valspurten

Är den segdragna frågan om kärnkraften uppstånden? I flera utspel har nu Kristdemokraternas Ebba Busch Thor lanserat kärnkraften som frälsaren från klimatförändringarna. Kärnkraftsfrågan skär rakt igenom svensk politik och delar de svenska partierna i tre tydliga grupperingar.

Svensk polis vill inte skydda kärnkraftverk mot terror

Om svenska kärnkraftverk ska anses säkra måste de vaktas av polis. Det anser såväl experter från Strålsäkerhetsmyndigheten som FNs atomenergiorgan IAEA. När säkerheten sattes på prov i en simulerad attack visade det sig att Sverige inte klarar att skydda sina kärnkraftverk. Men polisen säger blankt nej. Och regeringen låter dem slippa. ​