Annons

Forskning anmäls för fusk – bråket om slutförvaret fortsätter

Striden om kopparkapslarna i kärnavfallet fortsätter. En artikel om kopparkorrosion har nu anmälts för oredlighet, i vanligt tal forskningsfusk. Anmälaren Torbjörn Åkermark menar att artikeln innehåller rena lögner om en avgörande säkerhetsbarriär. Artikeln är skriven av företrädare för Svensk kärnbränslehantering, Uppsala universitet med flera.

Kärnkraftens framtid fortfarande osäker

Kärnkraften har i valspurten oväntat lanserats som en lösning på klimatproblemen. Men flera avgörande frågor om kärnkraften är inte besvarade, bland annat  hur avfallet ska förvaras säkert. Och nu i sommar har det visat sig att reaktorerna inte är byggda för att klara ett varmare klimat.

Kärnkraften får ny sprängkraft i valspurten

Är den segdragna frågan om kärnkraften uppstånden? I flera utspel har nu Kristdemokraternas Ebba Busch Thor lanserat kärnkraften som frälsaren från klimatförändringarna. Kärnkraftsfrågan skär rakt igenom svensk politik och delar de svenska partierna i tre tydliga grupperingar.

Svensk polis vill inte skydda kärnkraftverk mot terror

Om svenska kärnkraftverk ska anses säkra måste de vaktas av polis. Det anser såväl experter från Strålsäkerhetsmyndigheten som FNs atomenergiorgan IAEA. När säkerheten sattes på prov i en simulerad attack visade det sig att Sverige inte klarar att skydda sina kärnkraftverk. Men polisen säger blankt nej. Och regeringen låter dem slippa. ​

Nej till kärnförvar: kopparkapseln för osäker

Dagens nej till förslaget om slutförvar av kärnavfall, handlade om den omtvistade kopparkapseln. De processer Sveriges Natur skrivit om visade sig skapa alltför stor osäkerhet inför risken för läckor av joniserande strålning från det planerade förvaret.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger ja till slutförvaret

I dag tisdag kommer beskedet från mark- och miljödomstolen i Nacka om förslaget till slutförvar av kärnbränsle i Forsmark uppfyller kraven enligt miljöbalken. Samtidigt lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande där de säger att slutförvaret uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.