Annons

Guldspade till Sveriges Natur för avslöjande om slutförvaret av kärnavfall

I helgen tilldelades Sveriges Natur för andra året i rad ett av Sveriges finaste journalistpris – Guldspaden.
Journalisten Kerstin Lundell fick ta emot priset för sin granskning av hur Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret av kärnavfall. Domstolen sa senare nej till förslaget med hänvisning till de brister som tidningen avslöjat.

Myndighet mörkade risker med kärnavfall

Experter inom Strålsäkerhetsmyndigheten har varnat för att kopparkapslar som ska förvara kärnavfall i Forsmark kan brista inom 300 år. Det visar dokument som Sveriges Natur tagit del av.

Plutonium för kärnvapen borttappat i tunnor i Studsvik

Material som kan användas till kärnvapen är utspritt i fler än tusen tunnor i ett lager i Studsvik utanför Nyköping, utan att någon vet exakt vad som finns i vilken tunna. Inte förrän år 2019 ska allt undersökas noggrannare. Det handlar om rester från det svenska kärnvapenprogrammet.

Nej till kärnförvar: kopparkapseln för osäker

Dagens nej till förslaget om slutförvar av kärnavfall, handlade om den omtvistade kopparkapseln. De processer Sveriges Natur skrivit om visade sig skapa alltför stor osäkerhet inför risken för läckor av joniserande strålning från det planerade förvaret.

Domstolen säger nej till slutförvaret

Efter Sveriges Naturs avslöjande om osäkerheter kring kopparkapslarna som ska omsluta kärnavfallet säger nu domstolen nej till slutförvaret i Forsmark. Det saknas viktiga uppgifter om hur kopparkapslarna kan korrodera. Därför uppfyller inte ansökan kraven i miljöbalken, anser mark- och miljödomstolen i Nacka.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger ja till slutförvaret

I dag tisdag kommer beskedet från mark- och miljödomstolen i Nacka om förslaget till slutförvar av kärnbränsle i Forsmark uppfyller kraven enligt miljöbalken. Samtidigt lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande där de säger att slutförvaret uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

Slutförvaret saknar plan för långsiktig övervakning trots kärnvapenrisk

Förslaget till slutförvar av utbränt kärnbränsle i Forsmark saknar en plan för långsiktig övervakning och kontroll. Detta trots att den största risken med bränslet är att det kan användas för kärnvapen. Nu ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav på Svenskt kärnbränsle att förslaget ska uppfylla internationella krav.

Myndigheten avfärdar riskerna inför domstolen

Strålsäkerhetsmyndigheten säger inför Mark- och miljödomstolen att de avslöjanden som gjorts av Sveriges Natur om det föreslagna slutförvaret av kärnavfall grundas på extremfall. Men det värsta fallet som avslöjats och som kan ge stråldoser på 41 gånger riskdosen är inte beskrivet som extremt i de dokument som Sveriges Natur fått tillgång till. Ett fall med 25 skadade kapslar beskrivs till och med som mest troligt.

Dokumentet avslöjar: Så allvarliga är riskerna

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att de risker med slutförvaret som avslöjats är irrelevanta. Men ett nytt dokument visar att så inte är fallet. I det skriver myndighetsspecialisten med ansvar för granskningen av slutförvarets långsiktiga säkerhet om “kritiska osäkerheter och kunskapsluckor kring kapselns grundläggande funktion”.

Annons