Munhuggning på hygget

SCA högg. Skogsvännerna blev upprörda över renrakningen. Skogsstyrelsen är myndigheten som ska ge vägledning. En dag träffas de på hygget.

Klimatstafetten rullar vidare

KLIMAT * Naturskyddsföreningen samlar sedan i våras stöd bland företag och kommuner för ett kraftfullt klimatavtal i Köpenhamn. Gensvaret är stort.

Snabbved med problem

Stora Enso satsar stort i Brasilien på pappersmassa från eukalyptusplantager, men konsekvenserna för människor och miljö är omdiskuterade. Dotterföretaget Veracel Celulose anklagas för miljöbrott, mutor och korruption.

Artbestäm på nätet

MÅNGFALD *Nu är det enkelt att artbestämma växter på nätet. På digiflora.se kan man ta reda på vilken växt man har framför sig genom att Läs mer…

Hotat gräsland

Det är inte bara naturskogar som slås ut av timmerplantager. Södra Afrikas ursprungliga gräsland med hög biologisk mångfald ersätts i snabb takt av vattenkrävande monokulturer med eukalyptus och tropisk tall.

Kolla dina utsläpp

KLIMAT * På klimatkontot.se kan du beräkna dina utsläpp av växthusgaser genom att fylla i enkla uppgifter om hur du bor, reser, äter och shoppar. Läs mer…

Ny vindar i Osaby

Vindarna vände för Naturskyddsföreningens herrgård Osaby när lokala krafter tog över 1994. Men 2005 blåste det för hårt. Orkanen Gudrun tog nästan all den gamla barrskogen.

Gröna vågen minne blott

”130 poliser pulsar genom drivorna, och bränner ner torpet till grunden” berättar krönikören Ulrika Knutson om gröna vågarna på Taråberg på sjuttiotalet.

Återblick 1970-1989

Hot om vattenkraftexploatering av Vindelälven avvärjs flera gånger om. Den stora striden står 1970. Riksdagen säger äntligen nej till utbyggnad. 1987 skyddas älven enligt naturresurslagen. Läs mer…