Annons

Sökes: Lövskogar till känslig spett

Den vill ha gamla lövskogar med mycket död ved. Men den vitryggiga hackspettens miljö finns knappast längre i vårt land. Vitryggen är nära utrotning. I somras sattes dock fem avlade vitryggsungar ut vid nedre Dalälven.

Barmarksåkning i Åre

MILJÖPOLITIK * Naturskyddsföreningen syntes verkligen när EU höll klimatmöte i Åre i juli.
Just när mötet öppnande genomförde aktiva ett skidlopp på barmark framför Åre station.

Munhuggning på hygget

SCA högg. Skogsvännerna blev upprörda över renrakningen. Skogsstyrelsen är myndigheten som ska ge vägledning. En dag träffas de på hygget.

Klimatstafetten rullar vidare

KLIMAT * Naturskyddsföreningen samlar sedan i våras stöd bland företag och kommuner för ett kraftfullt klimatavtal i Köpenhamn. Gensvaret är stort.

Snabbved med problem

Stora Enso satsar stort i Brasilien på pappersmassa från eukalyptusplantager, men konsekvenserna för människor och miljö är omdiskuterade. Dotterföretaget Veracel Celulose anklagas för miljöbrott, mutor och korruption.

Artbestäm på nätet

MÅNGFALD *Nu är det enkelt att artbestämma växter på nätet. På digiflora.se kan man ta reda på vilken växt man har framför sig genom att Läs mer…

Hotat gräsland

Det är inte bara naturskogar som slås ut av timmerplantager. Södra Afrikas ursprungliga gräsland med hög biologisk mångfald ersätts i snabb takt av vattenkrävande monokulturer med eukalyptus och tropisk tall.

Kolla dina utsläpp

KLIMAT * På klimatkontot.se kan du beräkna dina utsläpp av växthusgaser genom att fylla i enkla uppgifter om hur du bor, reser, äter och shoppar. Läs mer…

Ny vindar i Osaby

Vindarna vände för Naturskyddsföreningens herrgård Osaby när lokala krafter tog över 1994. Men 2005 blåste det för hårt. Orkanen Gudrun tog nästan all den gamla barrskogen.