Resträtt

HEMMA * Att få jordbruket att minska användningen av fossila bränslen för konstgödning och transporter är kanske en utmaning. Att ta bättre hand om maten som redan står i kylen hemma är däremot ganska lätt. Och nyttan densamma.

Hotade arter måste skyddas

Även om politikerna börjat vakna inför förlusterna av biologisk mångfald, är läget så illa att mer politik måste till. Målen måste höjas, reglerna skärpas.

Fossilbränslen kvar i fjärrvärmen

KLIMAT * Fortfarande finns fossila bränslen kvar i fjärrvärmesystemen. Det behövs starkare styrmedel för att göra fjärrvärmen fossilbränslefri.

Sökes: Singelräv med lya

Att hitta den rätta är svårt. En fjällräv söker en partner för livet. Singelutbudet är så litet att artens fortlevnad hotas.

Rekordjakt på lodjur

MÅNGFALD * Fler lodjur än någonsin fick skjutas i årets licensjakt. Naturvårdsverket vill flytta tyngdpunkten för lodjurs­stammen söderut, men tillät ändå en kraftig avskjutning i Mellansverige.

Komposterbar blöja

EKO * Kan man kompostera blöjor? Hur mår småfåglar av transfetter och kattmat? Välkomna med frågor till våra experter. Vi förbehåller oss rätten att redigera.
Ulf Gärdenfors, Artdatabanken, hälsas välkommen som ny expertsvarare.

Årets bok lyckosamt lanserad

FÖRENINGEN• ”Jaha, det var ju trevligt det här”. Författaren och biologen Stefan Edman var nöjd efter femte, eller var det sjätte, pressträffen kring sin bok ”Planeten Havet”.

Visar vargens genvägar

PORTRÄTTET * Linda Laikre är fältbiologen som blev expert på vargens genetik. Hon menar att Sverige måste ha 1000 vargar, och hon ändrar sig först om vetenskapen visar att hon haft fel.

Rädda gammelskogen

SKOG * Över 170 forskare inom ekologi och biologi har ställt sig bakom ett upprop från nätverket Skydda Skogen som kräver att 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark skyddas.

Vargfågeln

En intelligent problemlösare. En sällskapssjuk upptågsmakare. En all­seende överlevnadskonstnär. Korpen klarar allt – utom att jaga själv. Det låter den sin kompis vargen göra.