Inför helvetesgapet

KULTUR ESSÄ * Vi behöver inte mer information om klimatförändringen. Vi behöver känslomässigt engagemang, en upplevelse av att det vi gör betyder något. Kulturens utövare och utforskare kan bidra till att skapa detta, anser Jo-nas Gren. Men de har vaknat sent.