Visst finns det goda nyheter
Krönika

Visst finns det goda nyheter

Vad minns vi av 2016? För min egen del är bilden, vid första anblicken, ganska mörk. Det var ett år som präglades av krisen i Syrien, av brexitomröstningen i Storbritannien, av att Trump blev vald till president i USA och av de många signaler om hur otrygghet uttrycks i främlingsfientlighet.

Men skrapar man på ytan och lyckas få bort det där översta lagret som så totalt dominerar medierapporteringen finns det faktiskt en hel del positiva nyheter att glädjas åt. Det är nyheter som inte hamnar på tidningarnas förstasidor, eller toppar flödena i sociala medier, men som betyder mycket.

Koldioxidutsläppen planar ut

Som till exempel den fantastiska nyheten om att de globala koldioxidutsläppen kan ha stannat av flera år tidigare än väntat. Det är ännu för tidigt att slå fast att de har nått sin topp, men utsläppen har under de tre senaste åren planat ut. Ett stort avtryck gör Kina genom sina åtgärder mot luftföroreningar och enorma satsningar på förnybar energi. Att satsa på förnybart är något som är på väg att bli det nya normala. Allt annat vore faktiskt konstigt med tanke på att solkraften under 2016 blev världens billigaste energikälla. Men det har också tagits en rad proaktiva beslut för att snabbare lämna fossilsamhället: Indien planerar att inte bygga någon ny kolkraft från 2022 och precis i slutet av sin tid som president säkrade Barack Obama ett permanent förbud mot oljeborrning i Arktis.

Krafttag togs också under det gångna året mot en av världens vanligaste plastkemikalier: bisfenol A. Ämnet används bland annat i kvitton, tandfyllningsmaterial, tryckfärger och på insidan av konservburkar och burklock. Det är skadligt för fortplantningsförmågan och 90 procent av världens befolkning bedöms ha det i kroppen. På EU-nivå finns det nu beslut om att förbjuda bisfenol A i kvitton och biljetter, samt att det klassas som ett ”särskilt farligt ämne”, vilket öppnar upp för ett totalförbud inom EU. Att den typen av beslut bidrar till folkhälsan och färre gifter i naturen visades också genom forskning från Uppsala där man under en 20-års period har mätt halten av bland annat PCB, dioxiner och de högfluorerade ämnena PFOS och PFOA i bröstmjölk. Halterna hade minskat, i vissa fall ganska radikalt, vilket stämmer överens med resultat från andra studier.

Världens största marina reservat

Vi lever i en tid då många djur och växter pressas till utrotningens gräns men ännu är det inte försent att vända trenden. WWF:s artrapport visar att det förra året bara runt Mekongfloden i Sydostasien upptäcktes 163 nya arter. EU-kommissionen tog sig i kragen och fattade beslut om att inte riva upp de EU-direktiv som syftar till att rädda natur och biologisk mångfald. Till hela den europeiska miljörörelsens stora glädje slog de i stället fast att naturvårdsdirektiven är bra som de är, och att de är grundläggande för arbetet med skydd och bevarande av natur i Europa. Glädjande var också beslutet om att bilda världens största marina reservat i Rosshavet vid Antarktis – till ytan ungefär lika stort som Norge, Finland och Sverige tillsammans.

Så om det ibland känns hopplöst och grått – skrapa på ytan så dyker det allt som oftast upp ganska fantastiska, färgsprakande och glädjande nyheter. Vi behöver dem.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Ämnen:
Artikeln publicerades i