Preems raffinaderi i Lysekil. FOTO: Lars Falkdalen Lindahl

Ledare

Vad vi gör spelar roll

Den 28 september kom ett glädjande besked: Preem hade beslutat sig för att dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad av den fossila verksamheten vid Preemraff i Lysekil. En fantastisk nyhet och en stor klimatvinst

Den planerade utbyggnaden, som skulle medföra ökade utsläpp på en miljon ton koldioxid per år och göra Preemraff till Sveriges enskilt största utsläppskälla, blir inte av. I svallvågorna av beslutet uppstod en diskussion om vad som egentligen hade varit avgörande för Preems beslut. Preem framförde självt att beslutet hade fattats på kommersiell grund. Det är ett ­glädjande besked att det inte längre är lönsamt att investera i fossil verksamhet. Men, förändringen har inte skett av sig själv. Politiska beslut, baserade på tydliga signaler från forskar­världen och framdrivna av opinions­bildning och påverkansarbete, har varit helt avgörande för att skapa incitament. Paris­avtalet, de svenska ­klimatmålen, ­ekonomiska styrmedel och andra politiska beslut har förändrat förutsättningarna.

För oss i Naturskyddsföreningen, som under många års tid har arbetat för att stoppa Preem­raffs utbyggnad, råder ingen tvekan om att vår tålmodiga kamp var en viktig, för att inte säga avgörande, del i utvecklingen. Det är också ett kvitto på vad vi kan åstadkomma när vi inom föreningens delar jobbar tillsammans. Lysekils­kretsen har, med Inge Löfgren i spetsen, länge och med en sällan skådad hängivenhet engagerat sig mot raffets miljöförstörande verksamhet. Riks­föreningen har genom rikskansliets mycket kunniga jurister drivit frågan i domstol och argumenterat för att beslut i ärendet, på grund av dess potentiellt stora negativa ­konsekvenser, skulle lyftas från Mark- och miljööverdomstolen till regeringen. Vilket också skedde. Över 13 000 personer – förenings­medlemmar och andra engagerade – har skrivit personliga mejl till ansvariga politiker.

Naturskyddsföreningen vill att den svenska miljölagstiftningen ska följas och när vi anser att så inte har skett väljer vi ibland att överklaga ett domstolsbeslut. I fallet Preem innebar det att ansökningsprocessen drog ut på tiden och verkligheten hann komma ikapp – investeringar i fossil verksamhet hör till historien och är en framtida förlustaffär. Det omfattande informations- och opinionsbildande arbete som gemensamt har drivits av Lysekilskretsen, länsförbundet i Bohuslän och riksföreningen har självklart påverkat bilden av Preem och riskerat att skada varumärket.

Politiska beslut är ofta avgörande för att styra utvecklingen i rätt riktning. En skärpning av EU:s utsläppshandel samt regeringens beslut om gröna kreditgarantier och ett utvecklat reduktionspliktsystem ökade incitamenten för Preem att investera i förnybart i stället för i ­fossilt – för övrigt just det reduktionsplikts­system som föreningen arbetade för i många år.

Så vilken roll spelade miljörörelsen i Preemfallet? Vi vågar nog påstå att den genom opinions­arbete, mobilisering, domstols­processer och smarta politiska lösningar spelade en avgörande roll. Det bådar gott för den omställning av samhället som är på gång.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén

Läs fler ledare:

Viktig vindkraft
Dags att folkbilda om el
Historisk försvagning av strandskyddet
Ämnen:
Artikeln publicerades i