Utveckla Bra Miljöval i stället för att inveckla föreningen i Svanen

Naturskyddsföreningen bör utveckla Bra Miljöval i stället för att engagera sig i miljömärkningen Svanen, anser författaren till debattinlägget. FOTO: Getty Images

Debatt

Utveckla Bra Miljöval i stället för att inveckla föreningen i Svanen

Utveckla Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval i stället för att samarbeta med Svanen. Det anser Magnus Hedenmark, i sin avslutningsreplik i debatten om Svanen.

Både Svanen och EU Ecolabel har idag tyvärr utvecklats till system med egenintressen och dunkla syften. Både Rune Leithe och jag har studerat detta på nära håll. Därför delar jag inte Eva Eiderströms uppfattning om att Svanens stora utmaning skulle vara komplexiteten. Det som saknas inom dessa miljömärkningssystem är en fungerande organisation, ledarkompetens och en tydlig vision. Och framförallt kan inte besvärliga omständigheter vara ett skäl att ursäkta ett miljömärkningssystem som inte levererar miljönytta. Det räcker inte att peka på negativa visioner som att som att spara på el och material, utan vi behöver tydligt ange inom vilka ramar som elen och materialen ska användas och produceras. Tillgång till kompetens som kan formulera sådana ramar har funnits hela tiden, men den tillvaratas inte.

Samtidigt har vi en alltmer akut klimatsituation med krympande handlingsutrymme på 5-10 år.  Bra Miljöval skulle kunna ta en förnyad roll och på kort sikt skapa bättre versioner av de kriterier där Svanen uppenbarligen misslyckats. Därefter skapa en bättre miljömärkning som tar tillvara de externa förmågor och kompetenser som uppenbarligen finns och har Greta Thunbergs generation som främsta målbild och intressentgrupp.

Med visionen om att bidra till skapandet om en cirkulär konsumtion och produktion skulle Bra Miljöval kunna ta tillvara de nyckeltal och styrmedel som nu utvecklas inom den cirkulära ekonomin. Enligt World Economic Forum har den cirkulära ekonomin en potential på 72% reduktion av klimatgaserna. Det finns idag helt nya förutsättningar att skapa bättre drivande miljömärkningssystem så att hållbarhet blir lönsamt i ett samhälle där incitamenten annars är alldeles för svaga för omställning.

Jag håller därför med både Per Ribbing och Rune Leithe om att Bra Miljöval behöver snarare utvecklas än invecklas i Svanen.

Magnus Hedenmark, medlem Naturskyddsföreningen

Detta är en debattartikel. Åsikten är författarens egen och syftar till att väcka debatt i ett aktuellt ämne. Vill du också skriva en debattartikel? Kontakta vår debattredaktör Malin Crona.

Läs alla tidigare inlägg i debatten:

Debatt: Ska föreningen fortsätta samarbeta med Svanen?

Replik: ”Föreningen tar ställning om frågan kommer”

Replik: ”Problemet är att Svanen accepterar annan el än miljömärkt”

Replik: ”Vi kommer att lyfta frågan om energins miljökvalitet”

Debatt: ”Naturskyddsföreningens största potential är att vara fri från Svanen”