Replik: ”Vi kommer att lyfta frågan om energins miljökvalitet”
Vindkraftverk och solpaneler på äng.

"Om Naturskyddsföreningen sitter kvar i Svanen nästa period kommer föreningen att lyfta frågan om energin", skriver föreningen i ett svar i debatten. FOTO: Getty Images

Replik: ”Vi kommer att lyfta frågan om energins miljökvalitet”

”Om Naturskyddsföreningen erbjuds förnyat mandat till Svanens nämnd, och föreningen säger ja, kommer föreningen att agera aktivt för att lyfta frågan om energins miljökvalitet”, skriver Eva Eiderström, avdelningschef, Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen, som svar på frågor i debatten om Naturskyddsföreningens samarbete med miljömärkningen Svanen.

Frågan om Naturskyddsföreningens samarbete med miljömärkningen Svanen har lyfts i en tidigare debattartikel av Magnus Hedenmark; Ska föreningen fortsätta samarbetet med Svanen?. Därefter har också Per Ribbing skrivit ett inlägg där han ifrågasätter varför Svanen inte kräver hundra procent miljömärkt el.

Här svarar Eva Eiderström, avdelningschef Handla miljövänligt Naturskyddsföreningen:

Naturskyddsföreningen arbetar mycket aktivt med frågan om klimatpåverkan från konsumtion, som alla vet. Vi tillhandahåller också möjligheten för producerande företag att märka el. Elen ska komma från förnybara källor och produktionen ska bedrivas så att den klarar övriga krav som ställs för att få märkningen Bra Miljöval.

Vi accepterade möjligheten att delta i Svanens arbete när förfrågan kom och har deltagit i två år, från november 2016.
Naturskyddsföreningen tog ett aktivt beslut om medverkan medveten om att arbetet med påverkan på Svanens arbete är långsiktigt och utgår ifrån helt andra förutsättningar än arbetet inom vår egen märkning Bra Miljöval. Vi vet, precis som Per Ribbing och Magnus Hedenmark, som tidigare varit anställda på Svanen, att miljömärkning bygger på att många olika aktörer i slutändan samverkar för att enas om de definitioner som visar konsumenten vägen till de val på marknaden som är skarpa, utmanande och ger miljönytta. Det kan vara frustrerande ibland, men att ställa sig utanför minskar möjligheten att bidra till genomgripande förändring som måste ses i relation till att Svanen arbetar på fem marknader där Bra Miljöval i huvudsak enbart arbetar i Sverige.

Möjlighet att ställa särkrav

Under de två år som Naturskyddsföreningen medverkat i den svenska miljömärkningsnämnden har inte frågan om Svanens generella ställningstagande till hanteringen av energi varit uppe för diskussion. Frågan är komplex och inrymmer också många avväganden. Svanens kriteriekonstruktion ser inte ut som i vår märkning. Krav ställs både inom en matris med poäng och som obligatoriska krav. Kraven ska dessutom vara möjliga att tillämpa, inte bara för produktion inom de nordiska länderna, utan också globalt. Svanen har möjlighet att ställa särkrav för enbart enskilda länder eller en region, men en sådan fråga skulle i så fall diskuteras och prövas tillsammans med flera andra aspekter, som till exempel tillgång och pris på miljömärkt eller produktspecificerad el.

Om Naturskyddsföreningen erbjuds förnyat mandat till Svanens nämnd, och föreningen säger ja, kommer föreningen att agera aktivt för att lyfta frågan om energins miljökvalitet som tillägg till dagens krav på energieffektivitet.

Eva Eiderström avdelningschef, Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen

Detta är en replik på en tidigare debattartikel och står för artikelförfattarens åsikter. Syftet med debattartiklar på Sveriges Natur är att väcka debatt i en aktuell fråga. Vill du också skriva en debattartikel, eller svara artikelförfattaren?
Kontakta vår debattredaktör Malin Crona.

Tidigare inlägg i debatten:
Debatt:Ska föreningen fortsätta samarbeta med Svanen?

Replik: Föreningen tar ställning om frågan kommer

Replik: Problemet är att Svanen accepterar annan el än miljömärkt

Annons