Replik: ”Problemet är att Svanen accepterar annan el än miljömärkt”
Kraftverk som släpper ut avgaser, stora elledningar.

Problemet är att Svanen accepterar el som inte är hållbar, menar artikelförfattaren. FOTO: Getty Images

Debatt

Replik: ”Problemet är att Svanen accepterar annan el än miljömärkt”

Debatten om Naturskyddsföreningens roll i miljömärkningen Svanen fortsätter. Nu svarar Per Ribbing, styrelseledamot KlimatAktion och tidigare Energihandläggare på Naturskyddsföreningens rikskansli att det är problematiskt att Svanen i sina kriterier inte kräver hundra procent el märkt med Bra Miljöval. 

Magnus Hedenmark har i en debattartikel ifrågasatt Naturskyddsföreningens fortsatta samarbete med miljömärkningen Svanen.

Eva Eiderström, avdelningschef Handla miljövänligt, Naturskyddsföreningen, skriver i ett svar till Magnus Hedenmark följande om produkten el i miljömärket Svanens kriterier.
”I våra grannländer har man däremot andra sätt att betrakta hur miljöpåverkan från energisystemet skall beräknas, något som avspeglas i en modell med beräkningen utgående ifrån en energimix. Detta system är accepterat och gäller som alternativ för Naturskyddsföreningens systerorganisationer som både i Norge och i Danmark deltar i respektive lands Svanenarbete.”

Över 40 procent fossil el

Men – att det är ”accepterat” är just det problem Magnus pekar på i sin artikel. Det är numera ett vetenskapligt publicerat faktum att den konsument som i den nordiska elmarknaden Nordpool, väljer att köpa el utan ursprungsgarantier köper den nordiska residualmixen (NRM).
Den nordiska residualmixen innehåller över 40 procent fossil el. Att Svanen fortfarande inte kräver att samtliga licensinnehavare ska köpa hundra procent el märkt med Bra Miljöval, eller i alla fall hundra procent ursprungsmärkt el där möjlighet finns att köpa el med ursprungsgarantier, är problematiskt. Det är som om Svanen själva tappat tron på konsumentmakt som kraft för att ”Rädda världen lite grann varje dag”. Vad ska vi med en nordisk Svan till då? Om den inte själv tror på konsumentmakt?

Missar chansen

Att Naturskyddsföreningen, med sitt Bra Miljöval, inte driver på Svanen att ställa detta självklara krav när nu det nya paradigmet på elmarknaden finns vetenskapligt publicerat, är djupt olyckligt. Bra Miljöval missar på så vis chansen att skapa både en stor miljönytta och ökade licensintäkter från elbolagen.

Artikeln publicerades i augusti i år men det faktum att Nordisk Residualmix är en särdeles smutsig produkt är välkänt sedan länge. Att andra nordiska länder fortfarande inte accepterat faktum; att el med ursprungsgarantier inte blandas med el utan ursprungsgarantier ska ju inte hindra den officiella nordiska miljömärkningen. Den ska basera sina kriterier på publicerad vetenskap. Varsågoda, Bra Miljöval. Tillsammans stänger vi ner den nordiska kolkraften. Med konsumentmakt.
 
/Per Ribbing, styrelseledamot KlimatAktion och tidigare Energihandläggare på Naturskyddsföreningens rikskansli 1997-98. 

Läs den tidigare debattartikeln: Ska föreningen fortsätta samarbeta med Svanen?

Läs repliken på debattartikeln: Föreningen tar ställning om frågan kommer

Detta är en replik på en tidigare debattartikel och står för artikelförfattarens åsikter. Syftet med debattartiklar på Sveriges Natur är att väcka debatt i en aktuell fråga. Vill du också skriva en debattartikel, eller svara artikelförfattaren? Kontakta vår debattredaktör Malin Crona.