Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Replik: ”Föreningen tar ställning om frågan kommer”
Vindkraftverk på blommande äng

"I en ny rapport visar vi att det är möjligt att kraftfullt bygga ut vindkraften med högt ställda miljökrav", skriver Johanna Sandahl och Karin Lexén. FOTO: Getty Images

Debatt

Replik: ”Föreningen tar ställning om frågan kommer”

En av Naturskyddsföreningens medlemmar, Magnus Hedenmark, har i en debattartikel ställt frågan om Naturskyddsföreningen ska fortsätta sitt samarbete med miljömärkningen Svanen. Nu svarar Eva Eiderström, avdelningschef för Handla miljövänligt, Naturskyddsföreningen, hur föreningens arbete i den svenska miljömärkningsnämnden, SMN, ser ut.

Magnus Hedenmark uppmanar i en debattartikel Naturskyddsföreningen att göra en ordentlig bedömning av fortsatt samarbetet med Svanen. Det som avses i hans artikel ”Ska föreningen fortsätta samarbetet med Svanen?” är Naturskyddsföreningens deltagande i den svenska miljömärkningsnämnden, SMN.

Naturskyddsföreningen kommer att ta ställning till fortsatt deltagande i SMN om den frågan kommer. Nämnden utses för en period på tre år och Naturskyddsföreningen kom in i nov 2016 vilket var första året på den period som just avlutats.

Naturskyddsföreningen samarbetar också med Svanen och andra stora märkningar i ett svenskt upphandlingsprojekt, ModUpp, som fokuserar på att öka den offentliga upphandlingen av märkta produkter. Samarbete sker också inom ramen för Global Ecolabelling Network – ett nätverk som samlar merparten av världens miljömärkningar. Naturskyddsföreningen bidrar också till utvecklingen av EU Ecolabel.

Påverkan genom att övertyga andra

Naturskyddsföreningens skäl för att acceptera medverkan i SMN var att föreningens erfarenheter och kompetens i större utsträckning skulle bidra positivt till Svanens arbete genom nämndmedverkan än enbart genom att lämna remissynpunkter (vilket görs kontinuerligt i de för föreningen relevanta kriterieprocesserna). Samtidigt accepterade föreningen att delta i en nämnd bestående av 12 ledamöter som lämnar den svenska ståndpunkten till den nordiska miljömärkningsnämnden som i sin tur ytterst fattar beslut om kriterier och som arbetar på uppdrag av de nordiska miljöministrarna. Det innebär att acceptera att påverkan sker genom att övertyga andra.

Nordisk märkning

Svanen är en nordisk märkning.  Men ställningstaganden i kriterier som är möjliga för Bra Miljöval och som baseras på hur den svenska marknaden ser ut, kan inte alltid självklart översättas till hela den nordiska marknaden. Svanens kriterier är därför en spegel av en mer komplex marknad. Exemplet om Svanens inställning till miljömärkt el som ett bevis på lågt ställda miljökrav är en förenkling av märkningens möjligheter. Att minimera och påverka energianvändningens miljöpåverkan genom att köpa Bra Miljöval el är accepterat på den svenska marknaden.  I våra grannländer har man däremot andra sätt att betrakta hur miljöpåverkan från energisystemet skall beräknas, något som avspeglas i en modell med beräkningen utgående ifrån en energimix. Detta system är accepterat och gäller som alternativ för Naturskyddsföreningens systerorganisationer som både i Norge och i Danmark deltar i respektive lands Svanenarbete.

Utvecklas kontinuerligt

Miljömärkningen utvecklas kontinuerligt för att vara relevant på en marknad som ibland utgörs av enbart ett land, ibland fem eller som i EU Ecolabels fall 27 länder. Det kommer alltid att vara komplicerat att hitta den optimala mixen av kravområden och kravnivåer. Den som varit med så länge som Naturskyddsföreningen vet att det inte är svårt att formulera hårda krav, det svåra är att formulera krav som är hårda och också får företag att ansöka om miljömärkning för sina produkter. Utan märkta produkter kan miljömärkning inte hjälpa konsumenter till säkerställt bättre val. Och utan säkerställda bättre val kommer marknaden på egen hand att erbjuda miljöpåståenden, egenutvecklade symboler, koncept som ger gröna associationer och kanske produktförsäljning med rent vilseledande argumentation.

I Sverige och i Norden är miljömärkning framgångsrikt och här finns flest miljömärkta produkter tack vare Bra Miljöval, Svanen och EU Ecolabel som var och en på sitt sätt, genom de kontinuerliga revideringarna av kriterierna, ger konsumenter och producenter ständigt bättre vägledning.

Eva Eiderström avdelningschef, Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen

Detta är en replik på en tidigare debattartikel och står för artikelförfattarens åsikter. Syftet med debattartiklar på Sveriges Natur är att väcka debatt i en aktuell fråga. Vill du också skriva en debattartikel, eller svara artikelförfattaren? Kontakta vår debattredaktör Malin Crona.

Läs den tidigare debattartikeln: Ska föreningen fortsätta samarbeta med Svanen?

Senaste nyheterna

Ur led var sommaren

Regeringens budget ökar utsläppen

De vandrar för klimatet