Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Debatt: Är Luleälven bortom all räddning?

Regeringen måste göra mer för att skydda Luleälv, menar flera lokala företrädare.

Debatt

Debatt: Är Luleälven bortom all räddning?

Luleälven är kanske den största miljökatastrofen som människan skapat i vårt land.
Ändå hyllas den som producent av miljövänlig el. Är älven bortom all räddning?
Nu vill lokala företrädare att regeringen sätter ned foten för att rädda älven.

Grön, förnyelsebar och miljövänlig el. De vackra omskrivningarna är många om den el som vattenkraften producerar i Luleälven.
Men hur är verkligheten i den älv som staten äger från källflödena i Jokkmokks fjäll ned till havet och som i 100 års tid har exploaterats fullständigt hämningslöst av statligt ägda Vattenfall?
Verkligheten är inte de vackra ordens verklighet. Älven är död.
Exploaterad utan tillstymmelse av hänsyn till miljön.
Miltals av torrlagda forsar där den levande älven förvandlats till veritabla stenöknar. Ekosystem som är fullständigt förödda och utslagna.
Öringsbestånd som är utrotade.
Den storvuxna Luleälvs-laxen som lekte i hundratusental i älven, produceras nu i Vattenfalls fiskodling och kan inte längre gå upp och leka i den döda älven.
Luleälven är kanske den största miljökatastrofen som människan skapat i vårt land. Och det hyllas som producent av miljövänlig el.

Men är då Luleälven bortom all räddning?

Just nu förbereds en lagstiftning bl.a. kopplad till Vattendirektivet från EU. Myndigheterna Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har skrivit en ”Nationell Strategi” för vattenkraften. Myndigheternas skrivning uppfyller alla de krav som statliga Vattenfall har i sin strategi för att möta och mota vattendirektivets miljökrav.

Jokkmokks kommuns och lokalbefolkningens synpunkter för att förbättra miljön i den nu totalskadade älven har fullständigt negligerats av riksdag, regering, ministrar, myndigheter och Vattenfall. En ohelig allians där Vattenfall och den storskaliga vattenkraftens åsikter hela tiden har företräde och Jokkmokk får inte vara med i den kamratklubben. Men vi får hantera miljökatastrofen.

Så vad kommer vi att få lämna över till våra barn och barnbarn? En för all framtid död och förödd Luleälv.
Eller vågar vår riksdag och regering ha en annan åsikt än statliga Vattenfall och de av den storskaliga vattenkraften styrda myndigheterna?
Till hösten vill vi ha lagstiftarens besked att Luleälven ska inlemmas i svensk och europeisk miljölagstiftning.

—-

Karin Vannar, ordförande Samernas Väl
Jon Olof Utsi, Vaisa Sameförening
Viktor Segerström, ordförande Vänsterpartiet Jokkmokk
Henrik Blind, ordförande Miljöpartiet de Gröna i Jokkmokk
Jonas Wiandt, ordförande Liberalerna Jokkmokk
Lars Lindström, ordförande Porsi Byalag
Birgit Hagsten, ordförande Padjerims Byalag
Örjan Kraft, ordförande Vuollerimbygdens ekonomiska förening
Kerstin Hellgren Tobiasson, ordförande Vuollerims hembygdsförening
Leif Jakobsson, ordförande VIVA, Visioner i Vuollerimbygden AB
Eva Lena Skalstad, ordförande Lapland Vuollerim Welcomes You AB
Michael Scales, ordförande Vuollerim 6000 Natur och Kultur ekonomiska förening
Pär Enbom, Byålderman Vaikijaur
Jerry Tjärnlund ordförande Björkholmens byalag
Asbjörn Thunborg, ordförande Moderata Ungdomsförbundet Jokkmokk
Birgit Meier Thunborg, ordförande Moderaterna Jokkmokk
Roland Boman, ordförande Framtid i Jokkmokks Kommun
Siri Lundström, ordförande Norrälvar.se
Kurt Lundström, ordförandeLule Älvdals Serviceorgan