Vedsvampar berättar om träden de växer på

Vedsvampar berättar om träden de växer på

Som svampplockare går man ofta snabbt förbi vedsvamparna. Många av dem är nästan lika träiga som träden de växer på. Men här finns några mjukare läckerbitar och en hel värld av karismatiska personligheter.

Ur gamla träd, stubbar och fallna lågor tittar de fram. Vissa bara på hösten men många finns där året runt. Vedsvampar är helt enkelt alla svampar som växer på levande och döda träd. Några av dem kallas tickor, det är de som har porer på undersidan.

Vedsvampar har använts av människor betydligt längre än de marklevande svamparna. Att gå ut och plocka mat­svamp gjorde nästan ingen i Sverige före 1900-talet, men flera vedsvampar har varit med oss sedan urminnes tider.

Fnöskticka, en väldigt vanlig art på björkar, har till exempel hittats vid många stenåldersboplatser. Våra förfäder använde den för att göra upp eld och för att bära elden med sig, före tänd­stickornas tid.

Den gräddvita dofttickan användes förr i linneskåp och som parfym eftersom den sprider en ljuv väldoft omkring sig. Doften kan kännas på långt håll kring de gamla sälgar i norra Sverige där den växer.

Numera används ved­svamp kanske allra mest av natur­värdesinventerare. Alltså de som vill undersöka hur biologiskt värdefull naturen är på en plats och hur gamla träden är. När ved­svamparna tittar fram säger de något om träden de växer på och vissa av dem visar att skogen stått orörd under mycket lång tid.

Skogens kyckling

Om du ser en stor gul ticka på en gammal ek i en park så är det med stor sannolikhet svavelticka. Den lär vara en delikatess vars konsistens liknar kyckling och den kallas på engelska ”chicken of the woods”. Det gäller i så fall att hitta unga hattar som luktar lite syrligt, inte de gamla som luktar illa. Vedsvampar får plockas enligt allemansrätten så länge man inte skadar trädet. I parker gäller dock inte alltid allemansrätten.

Förvånansvärt oklibbig

Klibbticka är en av våra vanligaste vedsvampar som man ofta ser på döda granar. Namnet är lite förvirrande eftersom den inte är särskilt klibbig. Däremot hänger ofta klara droppar under hatten som kan vara lite klibbiga.

Lättodlad läckerhet

Ostronmussling säljs i mat­affärerna under namnet ostronskivling, men den växer också på döda träd över hela landet. Dessutom är den ganska lätt att odla hemma, i sågspån på köksbänken eller på döda träd i trädgården. Odlings-kit finns att köpa på nätet.

Gamling på gamling

Inte många svampar klarar att växa på tall, så om du ser en ticka på en tall är chansen stor att det är tallticka. Då vet du också att trädet är minst hundra år och förmodligen äldre. Själva tickan som sticker ut kan vara femtio år gammal. Sådana gamla talltickor är ofta bevuxna med bägarlavar.

Undergörande medicin?

Ibland syns stora svarta klumpar på björkstammar som liknar taggiga cancersvulster. Det är rester av sprängtickan som huserar inuti björken.

Förr trodde många att Gud pekade ut rätt medicin i naturen genom att låta olika växter likna det som de kunde bota. Med den logiken har te på sprängticka använts som medicin sedan medel­tiden, mot bland annat cancer. Det märkliga är att den fortfarande används och säljs som undergörande medicin för flera tusen kronor kilot. Det verkar som om sprängtickan faktiskt har vissa goda medicinska effekter men forskning pågår.

Själva svampen sitter dold under barken och det man plockar är den svarta infekterade barken. Den får dock inte plockas utan markägarens tillstånd.

Brädar blåvalen

Världens största organism är en mörkfjällig honungs­skivling. Den breder ut sig över en yta stor som 1 200 fotbollsplaner i ett amerikanskt naturreservat. I vikt är svampen stor som 50 blåvalar.

Samma art finns i Sverige och även här kan den breda ut sig underjordiskt över stora ytor. Det vi ser ovan jord är täta klungor av honungsgula hattar långt ner på träden. De ser både gulliga och goda ut, men skenet bedrar. De är giftiga att äta och effektiva på att döda träd.

Artikeln publicerades i