Annons
Rovfåglar verkar sprida bränder medvetet

Brun glada flyger över eld i norra Australien. Foto: Bob Gosford

Rovfåglar verkar sprida bränder medvetet

Eldfåglar verkar inte bara finnas i sagor och myter. Enligt en ny studie publicerad i Journal of Ethnobiology kan flera arter av rovfåglar medvetet sprida bränder.

Årets värmebölja i Australien med uppmätta temperaturer på över 47 grader har redan lett till svårkontrollerade bränder. Enligt den nya studien är det inte bara människor och blixtnedslag som gör att bränder sprids. I det torra savannlandskapet i norra Australien kan det också ske genom minst tre fågelarter: brun glada (Milvus migrans), visselglada (Haliastur sphenurus) och brunfalk (Falco berigora).

Forskargruppen, som letts av den australiske etnobiologen Bob Gosford och den amerikanske geografen Mark Bonta, har dokumenterat observationer av fåglar som plockar upp brinnande eller glödande grenar med näbb eller klor och sedan släpper dem på ställen dit elden inte spridit sig än. Grenarna kan transporteras upp till en kilometer. Syftet är att skrämma upp bytesdjur. I vissa fall har fåglarna jagat på egen hand, i andra tillsammans med andra fåglar.

Kunskapen är inte ny, utan har funnits i urfolket aboriginernas berättelser och religiösa ceremonier i tiotusentals år. Att rovfåglar jagar vid eldfronten av stora bränder är känt från flera håll i världen, men det är bara i Australien som aktiv spridning av bränder dokumenterats.

Beteendet kan sprida eld förbi brandbarriärer och leda till att kontrollerade bränder tar ny fart. Parkvakter av aboriginskt ursprung och andra som arbetar med brandbekämpning i norra Australien har varit medvetna om risken med ”firehawks”, eldhökar, men myndigheterna har varit skeptiska. Något som forskargruppen menar hindrat effektiv landskapsplanering.

Förståelse för ekologiska samband

Genom workshops och kontrollerade fältexperiment hoppas man nu kunna förbättra arbetet med bränder och öka förståelsen för de ekologiska sambanden. Ekosystemet är anpassat till återkommande bränder, men storbränder orsakar mycket skada. Aboriginerna har förebyggt dem genom att bränna buskmarker i mindre bränder vissa tider på året.

”Bättre förståelse för hur fåglar sprider bränder, både i Australien, och möjligen på andra platser, kan bidra till teoribildningen om hur tropiska savanner utvecklats och om hur människan började använda eld”, skriver forskarna.

Totalt identifierade forskargruppen tolv aboriginska grupper med förstandhandsobservationer av fåglar som medvetet spridit bränder. Boskapsskötare, brandmän och fältforskare med liknande iakttagelser har också intervjuats.

Dick Eussen och Nathan Ferguson som är medförfattare till studien har själva observerat hur fåglar spridit eld vid upprepade tillfällen. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med bränder i Nordterritoriet och Queensland.

Intervjuerna dokumenterar fåglarnas beteende, men visar också att det inte är vanligt förekommande. De flesta intervjuade har bara gjort enstaka observationer. Än så länge finns inte heller någon tydlig dokumentation på bild eller film.

En tänkbar anledning till att beteendet inte studerats vetenskapligt tidigare är risken det innebär att arbeta vid eldfronter.