Havssköldpaddor föder allt fler honor

Grön havssköldpadda (Chelonia mydas ) vid Stora Barriärrevet. Foto: Christine Hof, WWF Australien.

Havssköldpaddor föder allt fler honor

Varmare klimat hotar havssköldpaddors överlevnad. Ökade temperaturer medför att könsbalansen tippar så att nästan bara honor föds.

Klimatförändringen drabbar många arter och ekosystem i havet. Sambandet är särskilt tydligt för arter där temperaturen under den tid som embryot utvecklas avgör könet. Det kallas för TSD – temperature-dependent sex determination. Ju varmare boet är, desto större är sannolikheten att de nykläckta sköldpaddorna blir honor.

I en ny studie publicerad i tidskriften Current Biology har forskare från bland annat WWF kunnat visa hur grön havssköldpadda (Chelonia mydas) påverkas redan i dag vid Stora Barriärrevet.

Genom att kombinera olika metoder har forskarna kunnat knyta manliga och kvinnliga sköldpaddor till de stränder där de kläckts. De fann att 99,1 procent av sköldpaddsungarna (och 86,8 procent av de vuxna sköldpaddorna) från de varmaste nordliga stränderna vid Barriärrevet var honor.

Resultaten från de kyligaste sydliga stränderna visade en mer måttlig kvinnlig könsövervikt: mellan 65 och 69 procent av sköldpaddorna var honor.

Många arter drabbas

När forskningsresultaten kombinerades med temperaturdata visade det sig att de nordliga stränderna producerat huvudsakligen honor i mer än två decennier och att hela den populationen löper risk att bli kvinnlig i en nära framtid.

Forskarna varnar för att den förväntade ökningen av den globala medeltemperaturen med 2,6 grader till år 2100 medför att många havssköldpaddarter kan drabbas.

– Samma trend syns hos sköldpaddor och krokodiler på andra håll i världen, säger Tom Arnbom, havsexpert hos WWF.

Läs studien ”Environmental Warming and Femininization of One of the Largest Sea Turtle Populations in the World” här.

Läs mer om klimatförändringarna

Långsam återhämtning för passagerarflyget
Koldioxidlagring på väg att bli huvudstrategi
I själens mörka natt
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter