Artupptäckare på toppnivå

Artupptäckare på toppnivå

Per Alström har gjort det igen. Hittat en ny fågelart. Himalayatrasten är hans sjunde. Inte sedan Linnélärjungarnas tid har en svensk hittat så många.

Hur gick det till?

– Sången fick mig och en indisk kollega på spåret redan 2009. Vi var i nordöstra Indien och hörde helt olika sångtyper från trastar som såg väldigt lika ut. De fanns också i olika naturtyper, alpin terräng respektive skog. Sedan gjorde jag och andra forskare studier på andra platser och i museisamlingar. Vi jämförde dna, sång och utseende, och då kunde arten bergtrast (Zoothera mollissima) delas upp i tre. En av dessa var helt okänd och fick namnet himalayatrast (Zoothera salimalii). Kanske blir det en fjärde också, det hoppas jag kunna undersöka i år.

Hur ofta hittar man nya fågelarter?

– Fåglar är den mest välstuderade organismgruppen, därför hittar man oerhört sällan nya arter. Men när det gäller att uppgradera underarter till nya arter finns en del kvar att göra, mest i tropiska områden. I genomsnitt hittas fem nya fågelarter per år, de flesta i Sydamerika. I Asien blir det kanske en om året.

Du har hittat näst flest fågelarter i Asien under de senaste 50 åren och finns bland de tio som upptäckt flest globalt under samma period. Vad är mest spännande med ditt arbete?

– Det är otroligt kul att vara ute i fantastiska naturområden. Dessutom känns det värdefullt att kunna bidra till att beskriva den biologiska mångfalden.

I det svenska artprojektet, som leds av Artdatabanken, har vi hittat tusen för vetenskapen helt nya arter på tolv år i Sverige. Egentligen är det viktigare att kartlägga insekter och svampar än fåglar, där finns enorma kunskapsluckor. Många arter dör säkert ut innan vi ens känner till dem och deras roll i ekosystemen. Kanske skulle vi behövt deras egenskaper?

Om Per Ahlström

Namn: Per Alström

Bor: Uppsala

Gör: Professor i ornitologi, arbetar vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet och Artdatabanken, SLU. Han är också ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté.

Brinner för: Arter, biologisk mångfald och att vara ute i naturen.

Fotograf Zhao Chao
Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook