Elin Dalman gjorde pensionerna gröna

Elin Dalman gjorde pensionerna gröna

Elin Dalman är miljöstrategen som fick Region Västmanlands pensioner att bli gröna.

Varför började du arbeta med hur pensionerna för dem som är anställda av regionen förvaltas?

– Det började med att jag och dåvarande finanschefen åt lunch. Han hade gjort en genomgång av pensionsportföljens klimat­påverkan och sa att vi nog jobbar med samma frågor. Hans insikt gjorde mig mycket glad.  Miljö och ekonomi hör starkt samman. Ekonomi betyder ju hushållning med resurser.

Vad hände efter lunchen?

– Vi började samarbeta. Ett av de första stegen var en jämförelse av klimatpåverkan från olika sektorer. Det visade sig att finansförvaltningen var en av våra klimatvärstingar, med betydligt större påverkan än energiförbrukningen och kollektivtrafiken inom regionen. Så var läget år 2014.

Och efter det?

– Vi tog med finansförvaltningen när vi gjorde vår klimat- och miljöutredning 2016. Och nu har vi ett miljöprogram där finansförvaltningen ingår. Målet är att minska klimatpåverkan med 75 procent till år 2022 jämfört med år 2016.

Hur lyckades du få igenom det målet?

– Det blev viss diskussion, men våra mätningar visade att utvecklingen går snabbt i den riktning vi önskade. Vi kunde också se att avkastningen inte påverkas negativt utan snarare ökat när klimatpåverkan gått ner.

Hur går det, lyckas ni?

– Vi ligger i linje med målet, förutom ett hack uppåt för år 2017. Då hade vi en stor placering med stort klimatavtryck. Vi behövde den för att sprida den finansiella risken. Men efter att ha fört dialog med dem som förvaltar portföljen kunde vi byta ut den fonden år 2018 och nu går kurvan för utsläpp neråt igen.

Så lunchen med finanschefen var viktig?

– Ja absolut. Inte mycket blir gjort om jag bara sitter på mitt kontor. Det är i samverkan med andra som vi som arbetar med miljö gör skillnad.

Vad tar du med dig från ditt tidigare engagemang i Fält­biologerna?

– Det jag tagit med mig är att man behöver kunskap och metoder för att förändra och att man behöver vara systematisk i det man gör. Och att samarbete gör skillnad.

Ämnen:
Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook