Många bäckar små. Så framtidssäkrar du barnens sparpengar. FOTO: Getty Images

Spara grönt till barnen

Många sparar på bankkonton utan ränta, i stället för att spara grönt och hållbart med bra avkastning. Men det går att göra ett bättre val. Sveriges Natur hjälper dig.

Pappa, mamma, mormor, farfar… Det är många som vill spara till barnen och barnbarnen. Hållbart och självklart med så bra avkastning som möjligt. Men av de 500 kronor som genomsnittsföräldrarna sparar i månaden per barn hamnar ändå miljarder på nollräntekonton.

– Så behöver det inte vara om man inte vill, säger Maria Landeborn, privatekonom på Skandia.

Möjligheterna att spara hållbart växer. Nyligen kom de första Svanenmärkta fonderna. Och ju mer konsumenterna efterfrågar hållbart, klimatanpassat, grönt och etiskt sparande, desto fler blir alternativen.

1. Tänk långsiktigt

Du behöver inte tänka på barnens pension, men kanske sparar du för att de ska ha en grundplåt till sin första bostad. Glöm aldrig vikten av att spara regelbundet och inse att även en avkastning på några procent gör att pengarna växer om du börjar spara tidigt.

2. Var strategisk

Till vad ska pengarna användas? Vilka ska spara? Och vad händer när barnet fyller 18 år?

Frågorna är många och svaren kanske inte entydiga. Men du vill knappast att sparpengarna festas upp på studentjippon och resor. För att slippa det kan du spara i eget namn och då bestämmer du själv när det är dags att föra över pengar. Och till vad de ska användas.

Ett annat praktiskt sätt är att teckna en kapitalförsäkring där barnet är förmånstagare. I en sådan kan du enkelt reglera när pengarna ska tillfalla barnen. För den som har flera barn går det att sätta flera förmånstagare på en kapitalförsäkring. På så sätt blir det rättvist mellan barnen.

3. Satsa på gröna fonder

Att spara i fonder är enkelt och lämpar sig bra om också far- och morföräldrar vill skjuta till en slant ibland. Det finns över 3 000 fonder att välja mellan. Ganska många marknadsförs som etiska, hållbara och gröna.

Fondgranskaren morningstar.se lanserade en hållbarhetsranking i fjol som är ett bra hjälpmedel. Men ännu enklare är att välja någon av de tretton fonder som sedan i höstas är Svanenmärkta. Det är ett hållbart sparande som gett en mycket bra avkastning det senaste året. Här hittar du vilka fonder som är märkta med Svanen.

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, har också en bra genomgång av fonder på Hållbarhetsprofilen.

4. Hållbart bosparande

Ökad bostadsbrist och skenande priser har fått fler att satsa på bosparande.

HSB är störst och där har du möjlighet att inte bara spara på räntebärande konto, utan också i etiska fonder. I dagsläget i ett par av Swedbanks Svanenmärkta fonder.

Du kan också bospara i Bostadsrätterna/Bospararna (före detta SBC). Det görs via Handelsbanken i en fond med särskilt hållbarhetsfokus.

Bosparandet hos både HSB och Bostadsrätterna ger i första hand förtur till nybyggda bostadsrätter. Den som bosparar i HSB kommer även med i dess kö till hyresrätter.

För spara krävs en inträdesavgift – 500 kronor hos HSB och 100 kronor till Bostadsrätterna – samt en årsavgift på 300 respektive 500 kronor.

5. Var en krävande kund

Att marknadsföra sparande med ord som etiskt, grönt, fossilfritt och hållbart blir allt vanligare. Men se upp. Alla kanske inte håller vad de lovar.

Hur bankerna sköter sitt miljö- och hållbarhetsarbete kan du få reda på hos Fair Finance Guide, där Naturskyddsföreningen är en av initiativtagarna.

Men glöm inte att vara frågvis och kritisk i kontakter med fondbolag, banker och andra som erbjuder hållbart sparande.

Ett sparande som kräver ännu mer av dig är aktier. I så fall får du gå in på bolagets hemsida och se hur det arbetar med hållbarhetsfrågor. Många bolag går bort direkt, till exempel de som handlar med tobak, vapen eller är helt beroende av olja eller fossila bränslen.

Så mycket växer pengarna:

Så här mycket växer sparpengarna om du börjar månadsspara redan när barnet föds fram till 18-årsdagen:

Ränta                              100 kr/månad               500 kr/mån                     1 250* kr/månad

0 21 600 108 000 270 000
1 23 587 119 936 294 839
3 28 498 142 492 356 230
7 42 496 212 482 531 205
10 57 594 287 970 719 925

Källa: Nordea.se/sparkalkyl. *Nya barnbidraget f r om mars 2018.

Utveckling 1 år för Svanenfonderna:                                                    

Fond

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

+ 2,9 %
CB Save Earth Fund + 14,2 %
Handelsbanken Hållbar Energi + 17,8 %
SEB Hållbarhetsfond Sverige + 4,5 %
Skandia Cancerfonden + 5,9 %
Skandia Sverige Hållbar 0*
Skandia Världsnaturfonden + 6,0 %
Swedbank Robur Ethica Global + 10,6 %
Swedbank Robur Ethica Global MEGA + 10,8 %
Swedbank Robur Ethica Sverige + 3,4 %
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA + 3,8 %
Swedbank Humanfond + 5,1 %
Tundra Sustainable Frontier Fund + 22,4 %

Källa: Morningstar.se, 13/3 2018. *Fonden startade i december 2017.

LÄS MER: Låt pengarna jobba – med grön profil

Artikeln publicerades i