Möte med skyddade naturpärlor i läsfåtöljen

Färnebofjärden vid Nedre Dalälven är en våt dröm för artentusiasten. Foto: Alf Linderheim

Kultur

Möte med skyddade naturpärlor i läsfåtöljen

Sverige har en skatt av nationalparker och skyddad natur. Vägen ut kan börja i läsfåtöljen.

Vildmarkskänsla kan man hitta långt söder om fjällen. Det framgår tydligt i Stig Holmstedts och fotografen Alf Linderheims vackra bok Färnebofjärden (Votum). Den unga nationalparken vid Nedre Dalälven är en dröm för art­entusiasten med den vit­ryggiga hackspetten som kronjuvel. Naturskyddsföreningen har jobbat hårt för att rädda den akut hotade arten, men Stig Holmstedt berättar också om hans och föreningens kamp för skydd av skummande forsar, svämskog, älvängar och myrar på gränsen mellan Uppland och Gästrikland.

Gammelskog vid Altsjön i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Alf Linderheim

Parkerna är de skyddade pärlorna i den svenska naturen, och i Claes Grundstens Sveriges Nationalparker (Max Ström) finns de samlade som ett pärlband. Resan går från Stenshuvud i söder till Vadvetjåkka i norr och förutom bildsköna beskrivningar av varje park skildrar Grundsten det svenska naturskyddets historia, som delvis sammanfaller med Naturskyddsföreningens. Boken kom ut 2009 men har nu uppdaterats och utökats med nya parken Åsnen.

Martin Borg och Ola Karlsson fördjupar natur­förståelsen och inspirerar till utflykter med Sydsvenska nationalparker (Votum). Författarna delar in de åtta parkerna efter naturtyper: skog, havskust, kulturlandskap och vatten. Bilderna spänner från det kronbladsnära till fågelperspektiv à la drönare.

Med Från världsarv till naturreservat (Firma Ola Högberg) breddar Ola Högberg det sydsvenska perspektivet till olika typer av skyddade naturområden. Reportage från dryga tjugo­talet utvalda platser varvas med en pedagogisk genomgång av olika skyddsformer och vad som skiljer dem åt.

Öar – Världens unika utposter (Max Ström) är en reportagesamling från 50 öar i fyra världshav. Den lockar till långväga äventyr, men den svenska nationalparken Gotska Sandön tillhör de riktiga godbitarna. Det märks att författaren och fotografen Peter Hanneberg har en speciell relation till sand­paradiset, vars skydd också det har en koppling till Naturskyddsföreningen. Författaren och föreningsmedlemmen Albert Engström stred för att hela ön skulle bli nationalpark, bland annat med en artikel i Sveriges Natur 1923.

Artikeln publicerades i