Kojbyggets vett och etikett

Att bygga koja är kul, men håll reda på vad som gäller.

Kojbyggets vett och etikett

Sedan urminnes tider har barn roat sig med att bygga kojor i skogen. Men vad får man egentligen göra och inte göra när man bygger koja? Sveriges Natur reder ut begreppen.

Inte störa, inte förstöra. Det är den grundläggande tanken i allemansrätten. Att visa hänsyn både till natur, djur och till de människor som bor i trakten när man rör sig i skog och mark känner många till. Men allemansrättens innebörd är omdebatterad och det kan ibland vara svårt att veta vad som egentligen gäller.

– Mitt råd är att ta det säkra för det osäkra och förlita sig på det som vi på Naturvårdsverket rekommenderar. Det vore tråkigt om den där trevliga söndagsutflykten med barnen slutar i en tvist med en markägare, säger Nils Hallberg som är miljörättsjurist på Naturvårdsverket.

Nedfallna grenar går bra

Nedfallna grenar och kvistar går bra att använda sig av i mindre mängder, men det är inte tillåtet att bryta grenar från levande träd och buskar. Det är också tillåtet att tillfälligtvis uppehålla sig på någon annans mark.

Allemansrätten är ursprungligen en sedvanerätt och håller man sig inte inom allemansrättens råmärken gäller också lagar som exempelvis brottsbalken. Uppför man en koja i skogen ska den också rivas innan ni lämnar platsen. Annars kan det innebära nedskräpning eller egenmäktigt förfarande, vilket betyder att man tar sig en rätt som man inte har, på någon annans bekostnad.

– Ber man markägaren om lov hamnar saken i ett helt annat ljus.

Nix i nationalpark och naturreservat

Men fortfarande gäller det att vara försiktig. Det går inte att göra vad som helst och gå loss med yxa och såg, eller spika in tryckimpregnerade plankor i tvåhundraåriga tallar bara för att markägaren har gett sitt tillstånd.

– Och i naturreservat och nationalparker är det oftast inte tillåtet att ens bygga tröskeln till en koja, understryker Nils Hallberg.

Genom lantmäteriets fastighetsregister går det att ta reda på vem som äger en viss mark. Som villäagare  är det fritt fram att uppföra en koja på den egna tomten, så länge rimlig hänsyn tas till grannarna och man håller sig till bygglovsreglerna. Man behöver inte bygglov så länge kojan är mindre än en frigge­bod och 4,5 meter in från tomtgränsen.

Inte störa, inte förstöra är huvudprincipen.

Scouterna tipsar om att det går att bygga ett ”patrullrum” i skogen eller ett vindskydd med hjälp av en presenning som kan spännas upp mellan två träd. Finns inget liggunderlag att tillgå kan exempelvis granris eller torr fjolårsvass användas. Man kan också bygga en riskoja.

– Man får se sig omkring och använda sig av det man hittar i naturen. Långa slanor kan användas som rep, och grenar av granris kan lutas mot varandra för att skapa skydd. Jag tycker att man ska låta kreativiteten flöda, så länge man kommer ihåg att lämna platsen i det skick som den var i innan man kom, säger scoutledaren Celina Hammarström vid Örnsbergs scoutkår i Hägersten.

Artikeln publicerades i