Grönt ljus för Järvsö som hållbart resmål

Tusentals aspekter av hållbarhet har mätts i Järvsö. Foto: Getty images

Grönt ljus för Järvsö som hållbart resmål

Den populära skidorten Järvsö har, liksom Azorerna och Grönlands huvudstad Nuuk, certifierats som hållbart resmål av FN:s råd för hållbar besöksnäring (GSTC) med Agenda 2030 som grund. Ett besök i Järvsö kräver ingen flygbiljett eller annan långväga transport som till Azorerna.

I november 2021 fick Järvsö besök av certifieringsorganet Earthcheck. 104 uppfyllda krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet gjorde orten till Sveriges första GSTC-certifierade resmål. Allt från hur nattcykling inte ska störa djurlivet till var kemikalier slutligen hamnar har granskats. De 104 punkterna ska framöver följas upp årligen.

– Järvsö är en turistort och det vill vi fortsätta vara, men vi kan inte växa utanför ramarna för vad som är hållbart, säger Linnéa Van Wagenen, enhetschef för hållbar utveckling på Ljusdals kommun.

Krävdes rejäl granskning

Traditionellt certifieras individuella besöksmål, ovanligare är det med hela orter.

– Vi ägnade tid åt att samla tusentals mätningar från olika dimensioner av hållbarhet. När Earthchecks granskare kom var det upp till bevis, genom rejäl dokumentgranskning och besök i samhället, säger Linnéa Van Wagenen.

Vid sop- och återvinningscentralen granskades i detalj vad som händer med avfallet.

– Det var kul att med utländska ögon se hur bra vi är på att ta hand om vårt skräp.

Besöksmålet Stenegård blev nästa stopp, där personer som är utanför arbetsmarknaden får sysselsättning i trädgårdsparken och bland annat odlar ekologiska grönsaker till förskola och lokala restauranger, berättar Linnéa Van Wagenen. Ett samarbete som visar hur ekologisk och social hållbarhet går hand i hand.

– Många turistorter i Sverige vill gärna säga att de är hållbara och det är lätt att sätta en hållbarhetsstämpel på sig själv, men vi ville bli externt granskade och ha press på oss utifrån. Jag hoppas att det här kan vara början på en konversation med andra resmål i Sverige och kanske till och med Skandinavien.

”Det här är en milstolpe, men vi är inte klara”

Anna-Lena Wallin, destinationsutvecklare på Destination Järvsö, betonar vikten av att inkludera flera parter. Tipset till besöksmål som vill utveckla hållbarhetstänket är – samarbete mellan näringslivet, det offentliga och civilsamhället.

– Det här är en milstolpe, men vi är inte klara. Vi har bestämt oss för att jobba systematiskt. Det är nu när vi har en ledstång som arbetet med hållbarhet börjar.

Artikeln publicerades i