Båtarnas svall kan röra upp sediment och skada bottenvegetationen. Bild: Getty Images

En brygga för mycket

Myndigheterna stramar åt och båtägarna blir mer medvetna, men antalet bryggor och stora motorer blir fler. Dessutom samlas de alla på samma platser. Då tar miljön stryk.

Båtar är egentligen inte mer miljöförstörande än andra utsläppare, men de har en olycklig tendens att koncentrera sig till miljöer som är extra känsliga och utsatta för påverkan. Det säger Per-Olav Moksnes, docent på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och författare till rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige (Havsmiljöinstitutet, 2019).

– Båtarna och bryggorna är koncentrerade till platser med höga naturvärden i vågskyddade områden. I dessa miljöer påverkar fritidsbåtar mer än industriella utsläpp. Det är helt enkelt för många bryggor och båtar.

Större motorer

Samtidigt har myndigheterna genomfört en rad åtgärder för att skydda till exempel vågskyddade områden, men tittar man på statistik och flygfotografier från 1960-talet och framåt kan man se en konstant, linjär ökning av bryggor.

Enligt Per-Olav Moksnes säger myndigheterna allt oftare nej, men det är långt fler som söker tillstånd än förr.

– Båtarna har också blivit större, med större motorer utan avgasrening och katalysator. De finns att köpa, men man gör det inte. Elmotorn börjar få ett uppsving, men det är för tidigt att säga hur det påverkar.

Intresset för elbåtar har ännu inte nått samma nivå som nivån som för elbilar, men det kan kanske vara på väg att ändras, tror Per-Olav Moksnes.

Expertens råd

  • Ta upp en mindre motorbåt på trailer eller på båtramp i stället för att låta den ligga vid bryggan hela tiden. Bättre för miljön och båten.
  • Använd alkylatbensin, miljödiesel eller elmotor. Köp en katalysator.
  • Kör försiktigt. Framför allt i vågskyddade områden, vid hamn och bryggor i grunt vatten. Naturen är inte anpassad för vågor, svall och det sediment som kan dras upp.
  • Undvik att ankra i grunda vatten i vågskyddade områden. Ta reda på mer om vad som växer på havsbotten och hur du kan skydda miljön.
  • Minska bullret i lekområden för fisk, då motorbuller kan störa fiskarnas parning.
Artikeln publicerades i