Vi måste börja minska nu

Vi måste börja minska nu

KLIMAT * 40 procents minskning till 2020 och lika mycket i klimatstöd till utvecklingsländer, det är Naturskyddsföreningens förslag till nytt svenskt klimatmål.

Regeringens klimatberedning arbetar med att se över det svenska klimatmålet. Frågan är: Hur mycket måste utsläppen av växthusgaser minska på kort och lång sikt för att vi ska undvika farliga nivåer på klimatförändringarna?

NATURVÅRDSVERKET och energimyndigheten har bara föreslagit ett temperaturmål, att jordens genomsnittstemperatur inte bör öka med mer än två grader, jämfört med förindustriell tid. Det innebär enligt regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor att vi på lång sikt behöver stabilisera växthusgashalterna vid 400 ppm (halten i dag är dock redan 420 ppm). Om vi ska klara det krävs att de globala utsläppen når sin högsta nivå redan inom tio till femton år och att de minst halveras till år 2050. Sveriges utsläpp bör minska med 70-85 procent för att vårt land ska ta vår del av ansvaret för att nå det globala målet. Ändå föreslår det vetenskapliga rådet bara en minskning med 20-25 procent fram till år 2020.

– Om nästan alla växthusgas¬utsläpp ska vara borta innan detta århundrade är slut så är det helt orimligt att bara klara 20 procent till 2020, det är att skjuta problemen framför sig, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Rådets förslag innebär en minskning med bara drygt en procent om året fram till 2020. Men resten av tiden fram till 2050 måste då minskningen i stället bli mer än fyra procent om året.

Naturskyddsföreningen vill enligt en ny rapport i stället minska utsläppen av växthus¬gaser i Sverige med minst 40 procent till år 2020, jämfört med 1990, och med runt 90 procent till år 2050. Underställt det målet sätts ett per capita-mål om att nå ner till ett ton växthusgaser per person till 2050. Föreningens förslag innebär en jämn minskningstakt med cirka tre procent om året.

I DAG HAR DE svenska utsläppen redan minskat med sju procent sedan 1990, så en del av hemläxan är redan gjord. Naturvårdsverkets prognos till 2020 är ändå att vi i Sverige totalt sett landar på plus två procent till om inget nytt görs. Utsläppen från industrin och transporterna ökar kraftigt, medan hushållens utsläpp fortsätter att minska. Medelsvenssons koldioxidutsläpp ligger dock fortfarande långt över en hållbar nivå.

– Naturskyddsföreningen vill ha ett tudelat mål, ett för Sverige och ett för tekniköverföring till Syd. Förutom att minska våra egna utsläpp med 40 procent genom egna åtgärder inom landet ska vi också hjälpa utvecklingsländer att minska sina utsläpp lika mycket. Tanken är dock att Sverige inte ska räkna sig till godo detta klimatbistånd i våra inhemska utsläppsmål, säger Emma Lindberg, klimathandläggare på Naturskyddsföreningens kansli.

Föreningen vill också se separata delmål för den handlande sektorn, med gradvis sjunkande tilldelning av utsläppsrätter, och för övriga samhällssektorer.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i
Annons