Större kostym

FÖRENINGSLIV *.Naturskyddsföreningen är sedan länge Sveriges största miljöor-ganisation. Medlemsantalet har de senaste åren ökat år från år. I budgeten för 2017 förväntas föreningen ha 228 000 medlemmar.

231 MILJONER KRONOR, där ligger utgiftsbudgeten för verksamheten 2017, en ökning med 13 miljoner eller fem procent jämfört med föregående år.

– Vi har gjort tydliga satsningar både på att stärka föreningens interna och externa arbete, säger ordförande Jo-hanna Sandahl.

Intäkterna från medlemsavgiften finansierar en mindre del av budgeten, cirka 37 miljoner. Övriga intäkter är insamlade pengar från Postkodlotteriet, företagssamarbeten, sponsorer och frivilliga bidrag från medlemmar, tillsammans cirka 62 miljoner kr. Föreningen har fått ett fyraårigt stöd från Sida, pengar som går till att förmedla internationellt miljöbistånd. För 2017 anslås 69 miljoner kronor.

På det stora hela behåller föreningen sin verksamhetsprofil, men vissa områden får ökad tilldelning, till exempel marknadsarbetet som ska stärka medlemsutvecklingen, företagssamarbeten och det regionala insamlingsarbetet.

Föreningen förstärker naturvårdsarbetet i vatten. En satsning på information om plast hör också till nyheterna liksom att arbetet med en ny webbplattform fortsätter under året.

Tidigare satsningar som Schysst sommar, ekojordbruk, miljövänligare kosmetika (kampanjen Fräsch på riktigt) får fortsatt stöd liksom styrelsens arbete med att ta fram nya verksamhetsriktlinjer till stämman 2018. Enligt ett stämmobeslut tillsätts en arbetsgrupp för att ta fram förslag om hur ekonomin ska förvaltas för att på bästa sätt uppfylla föreningens syften.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i
Annons