Stormskador kan förebyggas

Stormskador kan förebyggas

Orkanen Gudrun orsakade skador på skogen i södra Sverige i en omfattning som aldrig tidigare. Kristina Blennow, docent vid Slu i Alnarp, har forskat på stormskador i skogsbruket. Hon konstaterar att stormfrekvensen inte ökat under det senaste seklet, trots att vindskadorna på skog blir allt vanligare.

Förklaringen ligger i stället i ett mer intensivt skogsbruk. Granen har ökat på bekostnad av mer stormfasta trädslag. Trakthyggesbruket har skapat mer öppna ytor och vindkänsliga kanter. Vi har i dag också mer skog totalt sett och mycket skog i höga åldersklasser.

Risken för vindskador kan förebyggas både genom val av trädslag, planering av skogsvårdsåtgärder och tidpunkt för avverkning.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons