SNF vill avskaffa torveldning

SNF vill avskaffa torveldning

ENERGI - Har torv någon plats i ett hållbart energisystem? Nej inte enligt SNF, som helt vill avskaffa torveldningen.

Förre centerledaren Olof Johansson har haft statligt uppdrag att räta ut frågetecknen kring torven. Är torv ett förnybart bränsle eller inte? Torvutredningen undviker dock att ta tydlig ställning i frågan. I klimatsammanhang räknas torv som fossilt, men Olof Johansson menar att torv kan ses som en ?långsamt förnybar biomassa?. Utredningen stöder också att torven ges rätt till elcertifikat som ett förnybart bränsle

? Vi anser att torven spelat ut sin roll som energiråvara i Sverige, säger Klas Hjelm, naturvårdschef på SNFs kansli.

Föreningen anser att nya koncessioner för torvbrytning inte bör utfärdas och att torven inte heller bör tilldelas elcertifikat. Inom några år bör torven enligt SNF beläggas med koldioxidskatt, eftersom utsläppen av koldioxid är oacceptabelt stort i förhållande till det marginella bidraget till energiförsörjningen.

? De största och djupaste torvmossarna är ofta de mest brytvärda, men där finns många gånger också de största naturvärdena. Torvbranschen hamnar ständigt i konflikt med naturvården, säger Klas Hjelm.

Torvutredningen föreslår ett bättre urval av torvmarker för utvinning och att områden med starka bevarandeintressen ska undantas.

? Biobränslen har en mycket större potential utan att orsaka samma problem, säger Klas Hjelm.

www.snf.se/snf/remissvar/remissvar2003-03-27.htm


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i