SNF växer igen

SNF: Föreningen ökade medlemstalet med tio procent 2001. Men ekonomin försvagades av börsnedgången efter den 11 september.

Mikael Karlsson valdes till ny ordförande för SNF vid föreningens riksstämma i Sundsvall 15-16 juni. En kraftig förnyelse av styrelsen skedde också, då sju av tretton ledamöter nyvaldes. Medlemsavgiften höjdes till 270 kronor för år 2003 och 280 kronor för år 2004. Familjeavgiften höjdes till 330 kronor år 2003 och 340 kronor för år 2004.

Tv-profilen Jan Danielsson utsågs till hedersledamot. Han talade om miljömänniskans två ben. det glada upptäckarbenet och det lite tråkigare miljöbenet. Båda behövs för att gå.

Föreningen antog nya verksamhetsriktlinjer för de närmaste fyra åren. Den tidigare inriktningen med ett huvudkampanjtema ersätts av fem ämnesområden som prioriteras under längre tid: skog, jordbruk, klimat, kemikalier och hav (inklusive fiskefrågor). För varje område finns tydliga målformuleringar kring vad föreningen vill uppnå under de närmaste fyra åren. De stora besluten om inriktningen fattades efter engagerade diskussioner. Stämman röstade in att avfallsfrågor också ska prioriteras.

Efter tio år av sjunkande medlemstal växer SNF igen, vid utgången av 2001 hade föreningen 142651 medlemmar, en ökning med 10 procent sedan året innan. Ekonomin försvagades under 2001, främst på grund av börsnedgången under hösten. Avkastningen på föreningens fonder minskade kraftigt och resultatet för 2001 slutade på minus 14 miljoner.


http://www.snf.se/snf/index.htm


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i
Annons