Rätt färg på väggen

GRÖN GUIDE – BOSTAD * Börjar det bli dags att måla om huset eller sommarstugan? De flesta vill ha en färg som håller länge och är bra ur miljö­synpunkt. Rödfärg, oljefärg eller linoljefärg – alla har olika för- och nackdelar.

Skribent Anders Friström

2015 LÄT FOLKSAM göra ett omfattande test av utomhusfärger, både av deras funktion och miljöegenskaper. Endast fyra färger fick godkänt, tre akrylatfärger (plastfärger) och en slamfärg. Resterande färger underkändes eller ansågs tveksamma främst på grund av mögelpåväxt och innehåll av hälso- och miljöskadliga ämnen. Linoljefärgerna, som annars brukar anses vara de bästa från miljösynpunkt, underkändes på grund av att de skulle spädas med lösningsmedel innan målningen. Falu rödfärg fick underkänt på grund av medel som tillsatts mot mögel. 

Att det numera lättare växer alger och svartmögel på husens fasader verkar dock ha mer att göra med att klimatet blivit varmare och fuktigare än på att färgerna blivit sämre. I stort sett alla utomhusfärger innehåller fungicider mot mögel. Kanske får man acceptera en viss påväxt även på det nyss målade. I de flesta fall kan möglet enkelt tvättas bort med rotborste som doppas i såpa och vatten.

De flesta byggnadsvårdare är överens om att akrylatfärger inte bör användas på trähus. Färgen är tät och stänger inne fukt i konstruktionen, vilket kan leda till rötskador. Alkydolje­färger är numera vattenlösliga och ett alternativ på hyvlade ytor, men de är också täta och lägger sig som ett ytligt skikt utanpå träet. Det kan leda till att de spricker och flagnar av så småningom. Linoljefärg och slamfärg låter träet andas, tränger in bättre i underlaget och spricker inte, däremot mattas den fortare och tappar en del kulör med tiden. 

Linoljefärg är som regel lösningsmedelsfri i burken, men ofta rekommenderas att man ska späda färgen med bal-samterpentin, framför allt vid grundmålning och första strykning. Den som kan konsten att måla i tunna skikt kan dock klara sig utmärkt utan att förtunna färgen. Balsamterpentin utvinns ur tallkåda och är en naturprodukt, inte miljöskadlig men klassad som hälsovådlig i sin koncentrerade form. Terpener är annars det som doftar i tallskogen en varm sommardag.  


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i