Mellanskog sviker

Svenska virkesuppköpare har tidigare ingått en överenskommelse med Svenska Naturskyddsföreningen att inte köpa in lövträ från områden där den vitryggiga hackspetten lever. Nu har Mellanskog meddelat att de inte tänker följa överenskommelsen trots att pengar finns avsatta för skogsägare som drabbas.
? Detta är nog det värsta som hänt i vårt 30-åriga skyddsarbete för vitryggen, säger Kristoffer Stighäll, ansvarig för skyddsarbetet. Mellanskog har en nyckelroll eftersom de verkar i områden där vitryggen ännu finns.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons