Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Kroppen full av ftalater

KEMI - Forskare i Tyskland har på basis av fynd i urinen beräknat det dagliga intaget av ftalater...

…en vanlig mjukgörare i PVC-plast. Hos tio av 85 slumpvis utvalda försökspersoner överskred EUs gränsvärde (37 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag) för ftalaten DEHP, ett hormonpåverkande ämne klassat som fortplantningsstörande av EU. En tredjedel av proven överskred motsvarande amerikanska gränsvärde på 20 mikrogram per kilo perdag.

– Det är anmärkningsvärt höga värden, kommenterar Magnus Hedenmark, SNFs miljökemist. Studien stöder vårt krav på ett heltäckande förbud för ftalater.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Senaste nyheterna

Ont om ekologisk ost

Ur led var sommaren

Regeringens budget ökar utsläppen