Jordbruket Skånes puls

JORDBRUK * ?Jordbruket gör Skåne skånskt? är ett livskraftigt forum för livsmedel och jordbruk i Skåne. I ett samarbete mellan organisationer, företag, butikskedjor och studieförbund drivs gemensamma projekt.

Som förening är ?Jordbruket gör Skåne skånskt? bara ett år gammal, men som ett projekt i samarbete med jordbruksrörelsen har man funnits länge. Tanken är att föreningen ska fungera som ett nätverk för hållbart jordbruk som finns med på alla nivåer i livsmedelsproduktionen, från producent till konsument.

Naturskyddsföreningen i Skåne är engagerade i föreningssamarbetet.

– Vi har mött respekt och intresse för vilda växter och djur, samt en stor insikt i att betesdjur behövs för att hålla landskapet öppet, säger Lillemor Lewan från SNF i Skåne. Däremot har det inte varit lika enkelt att få förståelse för vikten av biologisk mångfald eller att kemikalieanvändningen måste minska. Här styr ekonomin i många fall.

?Jordbruket gör Skåne skånskt? har arbetat med ett par olika projekt. Det första har bestått i att lansera ett naturbeteskött, eftersom behovet av betesdjur är så stort i de skånska markerna. Tyvärr är köttet ännu inte kravmärkt, men arbetet fortsätter och om konsumenterna är intresserade kanske det kan bli en märkning. Det andra projektet har varit ?Mat angår oss alla?, ett inspirationshäfte med skånska recept. I kombination med recepten har de olika organisationerna i föreningen fått berätta om sin policy för mat, miljö och hälsa.

På planeringsstadiet finns dessutom ett vattenprojekt. Det bygger på ökade kunskaper om skånska avrinningsområden och EUs nya direktiv för vatten.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i
Annons