Hårvårdsprodukter som skadar

Hårvårdsprodukter som skadar

Skribent Carl-Axel Fall

Luftvägsbesvär och handallergier är vanliga yrkesskador bland frisörer. Nu visar en stickprovsundersökning som Naturskyddsföreningen gjort i frisörsalonger på tio platser

i Sverige att giftiga och allergiframkallande ämnen finns i en stor del av de hårvårds­produkter som säljs. Flera ämnen är också skadliga för miljön och hamnar där då reningsverken inte alltid kan rena bort dem från avloppsvattnet.

Zinkpyrition, ett svampdödande och giftigt ämne, fanns i var tredje mjällschampoflaska

i föreningens stickprovsundersökning. Ämnet löser sig inte lätt i vatten och kan därför stanna kvar i hårbotten efter sköljningen. Zinkpyrition används också i båtbottenfärger för att minska algpåväxt och är extremt ­giftigt för ett antal vattenlevande organismer, som alger, fisk, kräft- och blötdjur.

– Även vårt vanligaste mjällschampo som man kan köpa i dagligvaruhandeln innehåller zinkpyrition, säger Pia Aspegren, samordnare för kemikalienätverket på Naturskyddsföreningen.

Kathon är ett konserveringsmedel som finns i konsumentprodukter och återfanns

i flera av de mjällschampon som fanns med

i stickprovsundersökningen, men förekommer också i vanliga schampon. Ämnet är mycket giftigt för vattenlevande organismer och ett av de mest allergiframkallande konserveringsmedlen i kosumentprodukter, men är ­tillåtet i små halter (0,0015 procent och lägre) i hygienprodukter.

Även i hårfärgsprodukter finns allergiframkallande ämnen. Färgämnet Parafenylen­diamin (PPD) förbjöds i hårfärger 1943 men blev tillåtet igen 1995 i och med EU-inträdet. PPD fanns i nästan alla hårfärger i Naturskyddsföreningens stickprov. PPD är också mycket giftigt för vattenlevande organismer.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i