Gör dig lycklig

AKTUELLT I KORTHET * BOR DU NÄRA fåglar och grönska? Då löper du mindre risk att drabbas av depression, ångest och stress, skriver Natursidan.

Forskare har studerat samband mellan hälsa och hur många fåglar vi ser under en dag respektive hur många buskar och träd som finns där vi bor. Resultatet visar att ju fler fåglar desto bättre mår vi. Vilka sorts fåglar spelar ingen roll utan det är antalet som räknas. Samma sak när det gäller grönska i närheten av bostaden. Det märktes också att de som spenderat mindre tid utomhus än normalt senaste veckan var mer deprimerade och hade mer ångest.

Studien var utförd på 270 personer och resultaten berodde enligt forskarna inte på ålder, inkomst eller etnicitet. Den utfördes av forskare vid universiteten i Exeter och Queensland.

– I takt med att växande städer fortsätter att hota både skyddandet av arter och folks relation med naturen kan fågelmatning vara ett viktigt verktyg för att engagera folk i naturen och dessutom gynna både människor och beva-randet av naturen, skriver forskarna i sin slutsats.

Överraskade bin låter

Ny forskning visar att honungsbin ger ifrån sig ett litet tjut när de blir överraskade. Ljudet har tidigare antagits vara ett slags stoppsignal som används när ett bi försöker hindra ett annat bis svärmande, möjligen för att varna mot fara. I en studie publicerad i PLOS One fram-kommer dock att ljudet förekommer alldeles för ofta och vid fel tidpunkt på dygnet för att kunna vara ett varnings­läte bin emellan.

Läskiga utsläpp

Under en tioårsperiod har utsläppen till luft av några av de giftigaste ämnena för människor och djur minskat i Sverige, men de är fortfa-rande ganska stora. Källa: Statistiska centralbyrån.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Ylva Johnson Och Mats Hellmark
Artikeln publicerades i
Annons