Gift i kläder

HEMMA * Allväderskläder innehåller långlivade miljögifter. Det visar en undersökning som Svenska Naturskyddsföreningen och Norges Naturvernforbund gjort. HellyTech och Gore-Tex är allra värst.

PCB har vi redan lärt känna, liksom bromerade flamskyddsmedel. Många av dessa ämnen har blivit förbjudna, men nu ringer varningsklockorna för en ny grupp miljögifter och det är de fluorerade ämnena. De uppfyller alla kriterier för att klassas som ett miljögift, eftersom de är giftiga, mycket svårnedbrytbara och lagras i levande varelser. För PCB och DDT tar det lång tid att brytas ner. De fluorerade ämnena verkar inte brytas ner alls.

Vi vet väldigt lite om de fluorerade ämnena, ändå finns de i mängder av kläder och skor som används för ett aktivt uteliv, till exempel i barnoveraller och i vindtäta jackor. Men de få tester som forskarna har gjort, har givit chockerande resultat, enligt SNFs rapport ”Fluorerade miljögifter i allväderskläder” som kom i januari. Redan i små mängder kan ämnena ge skador på fortplantning, celler och hormonsystem.

Svenska Naturskyddsföreningen började engagera sig i frågan när Kemikalieinspektionen 2004 lade fram en strategi för att försöka få bort PFOS-relaterade ämnen och där nämnde att impregnering i textil innehöll dessa fluorerade ämnen.

– Att Gore-Tex till exempel använder fluorerade ämnen i sina material har vi vetat länge, men när Kemikalieinspektionen öppet säger att den inte vet i vilka mängder, då reagerade vi, säger Helena Norin som är kemist och handläggare för Bra Miljöval på Svenska Naturskyddsföreningen.

I somras köpte SNF därför in ett stickprov av jackor och skickade dem till Norsk Institutt for Luftforskning, som är ett av världens främsta laboratorier för analyser av den här nyupptäckta miljögiftgruppen. Enligt rapporten från undersökningen innehöll alla de testade jackorna fluorkemikalier, men i mycket varierande mängd. FTOH är en kemikalie som ersätter PFOS. Man har antagit att den är ofarlig, men nu har den visat sig ha otrevliga egenskaper. Jackan i HellyTechtyg innehöll runt 1 000 mikrogram FTOH per kvadratmeter tyg, Gore-Tex nästan 400 mikrogram, medan TCS Water låg på 27 mikrogram.

HELENA NORIN TYCKER ATT halterna är mycket allvarliga.

– Nästan alla använder kläder som innehåller dessa mycket miljöfarliga kemikalier och de är svåra att välja bort eftersom impregneringen inte behöver deklareras i plagget, säger Helena Norin.

De fluorerade miljögifterna är ett samlingsnamn för en grupp olika ämnen. De används för att vara vattenoch smutsavvisande eller för att få släta ytor. Därför finns de i till exempel golvpolish, brandsläckare, möbler, kläder och skor. Sverige har ingen egen produktion av dessa ämnen utan de finns i importerade produkter. PFOS (uttalas pefos) var den som först blev känd. År 2000 kom skrämmande rapporter om att det stabila miljögiftet PFOS kunde hittas i miljöprov världen över, från fabrikspersonalens blod till isbjörnarna vid Arktis, långt från områden där ämnet används. Det gjorde att världens största producent av PFOS-föreningar,

3M i USA, faktiskt lade ner hela sin produktion av ämnet, vilket får ses som en mycket ovanlig händelse i kemivärlden. PFOS ersattes med andra fluorämnen som man inte trodde skulle sprida sig.

Nyligen har forskare upptäckt PFOA på Arktis. Det är i samma klass som PFOS, ett mycket svårnedbrytbart ämne men borde ändå inte finnas så långt från människans kemiska verksamhet. Dettahar förbryllat forskarna. En teori kommer från en kanadensisk forskargrupp i miljökemi, ledd av Scott Mabury, som menar att den snällare varianten av fluorkemikalier, FTOH, kan transporteras i luften och omvandlas till det farligare PFOA. Det kan vara förklaringen till att de fluorerade miljögifterna hittas så långt från områden där de används.

SVENSKA KEMIKALIEINSPEKTIONEN har bildat en grupp som ska titta närmare på frågorna kring de fluorerade miljögifterna.

– Vi ska försöka kartlägga användningen i Sverige. Eftersom vi kommit en bra bit med PFOS, ska vi koncentrera oss på PFOA och ett tiotal liknade ämnen. Ännu så länge vet vi väldigt lite, både tillverkarna och vi, säger Lisa Anfält som är projektledare.

Hur farliga dessa ämnen är, kan ingen direkt svara på.

– Vi vet att om ämnen är persistenta och bioackumulerande så ger det otrevliga effekter. Men i dagsläget är det ingen som har koll på just dessa ämnen, säger Stefan Gabring som är ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen

Regeringen har inte givit Kemikalieinspektionen något särskilt uppdrag, utan den jobbar med de fluorerade miljögifterna på eget initiativ. Sverige vill visserligen se ett förbud för värstingen PFOS, men har inte någon strategi för de andra fluorerade miljögifterna. Kanada är det enda land som helt förbjudit fluorimpregneringsämnena. Det skedde 2004 sedan man funnit ett sannolikt samband mellan dessa ämnen och gifter i arktiska djur. Norge, Storbritannien, USA och Sverige är de länder som har uppmärksammat problemen, men i övrigt är det tyst.

– Det borde vara branschen som tar tag i problemen, eftersom den vet mest om sin produkt. Viktigast nu är att tillverkarna inte ersätter PFOS med något ämne som är nästan lika illa för miljön, säger Lisa Anfält.

De höga halterna i SNFs undersökning av allväderskläder visar att tillverkarna måste ta ett mycket större ansvar för vilka kemikalier som finns i tyger och kläder som de säljer, tycker även Mikael Karlsson som är ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

– Det är också viktigt att regeringen inte stannar vid ett förbud av kemikalien PFOS, utan att man vidgar förbudet till att gälla alla farliga fluorerade kemkalier och deras förekomst i varor, säger Mikael Karlsson.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Cecilia Bertilsson
Artikeln publicerades i