Farliga fallskydd

AKTUELLT * De stötdämpande fallskydd av plast som blivit populära under gungor och klätterställningar har visat sig innehålla stora mängder av erkänt farliga ämnen.

Skribent Anders Friström

MINST EN tredjedel av landets kommuner har nu börjat kemikaliesanera sina förskolor, i alla fall inomhus. Men utomhusmiljön har samhället inte tänkt lika mycket på. På allt fler lekplatser byts sanden under gungor och lekställningar ut mot tjocka fall-skydd av stötdämpande plast. 

Exakt vilken sorts plast fallskydden görs av eller vilka ämnen som tillsätts vid gjutningen är inte känt. En analys som Natur-skyddsföreningen har fått ta del av visar dock att fallskydden kan avge betydande mängder av ämnen som styren, toluen och olika former av bensen. Styren klassas som hormonstörande, cancerframkallande och misstänks ge fosterskador. Toluen är också skadligt för foster och bensen är skadligt för livet i vattnet.

Den totala avdunstningen av flyktiga organiska kolväten från den undersökta fallskyddsmattan var efter fyra veckor trettio gånger högre än maxgränsen för läckage av dessa ämnen i inomhusmiljöer. Generellt sett är kolvätena hårt bundna i plasten, men ett visst läckage sker alltid, framför allt innan plasten har härdat ut och sannolikt mer varma och soliga dagar. 

– Hur farligt detta är för de lekande barnens hälsa är svårt att utreda. Men redan förekomsten av dessa farliga ämnen i barnens vardagsmiljö är ett problem, säger Cecilia Hedfors, sakkunnig i kemikaliefrågor hos Naturskyddsföreningen. 

Vid upphandling bör inköpare kräva att endast ämnen som är godkända enligt EU:s leksaksdirektiv får användas. Alternativ som sand och bark bör inte glömmas bort.  

Vanligt på förskolor

  • Fallskyddsgummi är mycket vanligt under gungor och lekställningar. I Stockholms stad har mer än 400 förskolor och 190 skolgårdar fått sin sand utbytt mot gummimattor.
  • Fallskydden finns i olika färger och är betydligt mjukare att gå på än asfalt. De kan vara platsgjutna eller i form av plattor.
  • Som underlag till fallskydden används ett gummimaterial som ofta är gjort av nedmalda bildäck. De kan innehålla giftiga polyaromatiska kolväten.
  • I flera fall har tunnor med en typ av giftiga isocyanater (DMI) hittats på lekplatser där man håller på att gjuta nya fallskydd. Isocyanaterna är viktiga beståndsdelar i plasten polyuretan och betecknas som starkt allergiframkallande och misstänkt cancerogena.

Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Anders Friström
Artikeln publicerades i