Annons
Engagemang ligger i tiden

Engagemang ligger i tiden

FÖRRA ÅRET VALDE MAGASINET Fokus att utse Volontären till ”Årets svensk”. Utnämningen gick ”till alla de svenskar som gör insatser för att välkomna människor på flykt”. Det var en hyllning till det ideella engagemanget, till dem som frivilligt ställer upp för andra människor. 

I en värld där individualismen tycks växa sig allt starkare är det lätt att dra slutsatsen att det ideella engagemanget skulle minska. Höstens engagemang för människor på flykt visar emellertid på motsatsen, och forskningen visar att det ideella enga-gemanget under de senaste 20 åren har varit stabilt. En oväntat stor andel av befolkningen gör dessutom inte bara en typ av insats, utan fler. 

Naturskyddsföreningen är djupt rotad i den svenska folkrörelsetraditionen. Vi är en av de många svenska folkrörelser som tillsammans utgör en mycket viktig grundsten i ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Naturskyddsföreningen hade 2014 fler medlemmar än någonsin och har under 2015 växt ytterligare. Min förhoppning är att vi är många som känner en stolthet över att vara en del av en växande folkrörelse som tar sig an många av dagens och framtidens stora utmaningar. 

Naturskyddsföreningens riksstämma beslutar vilka frågor föreningen ska arbeta med. Årets stämma går av stapeln i Norrkö-ping 18–19 juni och samlar medlemmar från föreningens 24 länsförbund och 270 lokala kretsar. Besluten är många, viktiga och ofta i framkant av debatten. Redan 2010 beslutade stämman att föreningen ska verka för att de svenska utsläppen av växthusgaser ska vara nära noll år 2030. Då var det mig veterligen ingen annan miljörörelse i Europa som hade ett lika tufft mål. I dag är det precis det som är slutsatsen i Parisöverenskommelsen. 

PS. Vill du vara med på riksstämman? Kontakta din lokala krets! 

Johanna Sandahl, ordförande.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Johaanna Sandahl
Artikeln publicerades i