Annons
Det händer i Kina och Täby

Det händer i Kina och Täby

MEDLEMSNYTT * Juridiska segrar i Kina, giftfria förskolor i Ukraina och skogs-vård i Dalarna. Läs om något vad Naturskyddsföreningen har uträttat i vinter.

Framgång i Kina

KINA * Det har blivit lättare att driva miljöfrågor till rättslig prövning i Kina. Miljöorganisationer har fått talerätt i fall som rör föroreningar och giftdumpning, vilka båda är stora problem i landet. Miljöorganisationen Green Anhui arbetar nu med framgång i några rättsfall. Den har fått hjälp av Naturskyddsföreningen med juridiken.

Skogsskydd granskas i ny bok

SYDAFRIKA * Efter klimatmötet i Paris satsar fler företag på klimatkompensation genom att investera i skogsskydd. Men många ser det som en ny form av kolonialism. En bok som kritiskt diskuterar FN:s REDD-mekanism gavs nyligen ut av en rad miljöorganisationer i Afrika, flera av dem har stöd från Naturskyddsföreningen.

Prisad bonde

OSKARSHAMN * Fredrik Karlsson, 38, är en bonde som har ett stort intresse för traditionellt jordbruk. Med sina tre hästar plöjer han åkrarna och driver växeljordbruk efter lärdomar han fått av sin farfar. Han guidar också besökare och skolklasser. För detta har han fått Döderhultskretsens kultur- och naturvårdspris. 

Giftfri förskola i Ukraina

UKRAINA * Mama 86 är en miljöorganisation i Ukraina som främst kämpar emot otjänligt vatten och allvarliga föroreningar i mark och luft. Sedan något år samarbetar organisationen med Naturskyddsföreningens projekt Giftfri förskola. En grupp från organisationen besökte nyligen Naturskyddsföreningen i Sverige, främst för att utveckla sina metoder och organisation.

Ore skogsrike i fokus

ORE-RÄTTVIK * Runt byn Ejhede i Dalarna utbreder sig Ore skogsrike, ett område som består av några naturreservat men också stora områ-den av oskyddad skog. Området har som helhet stora naturvärden och dess betydelse för bland annat naturturismen har lyfts av kretsen i Rättvik. Ordförande Margareta Wikström tilldelades nyligen Rättviks kommuns miljöpris för sitt arbete. Skogen har inventerats av Se-bastian Kirppu och Bengt Oldhammer från Naturskyddsföreningen.

Skatt införd

STOCKHOLM * Naturskyddsföreningen har länge drivit att trängselskatterna för trafiken i Stockholm bör höjas. Sedan årsskiftet har det skett och trängselskatt är också införd på Essingeleden. Några knorrar, fler gläds.

Gymnasieinspiration

TÄBY * Kretsen i Täby har för andra gången genomfört ett uppskattat projekt i Åva gymnasium. Under rubriken ”En dag för världens bästa” höll i höstas unga studenter från Röda Korset workshops med eleverna. Naturskyddsföreningens Svante Axelsson föreläste liksom Lo-rentz Tovat från Grön ungdom och Täby kommuns miljöchef.


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Carl-Axel Fall
Artikeln publicerades i